• Cancel
    Filter
Filter

RARE ARTS AUCTION

You can give bids from our website until 17.10.2022 at 20:30 for our Rare Works Auction. Live Auction will start at 20:31.

The commission rate applied in our auction is 15% and the VAT rate is 18%. The payment period is 7 working days after the end of the auction. PLEASE MAKE SURE THAT THE PAYMENT PERIOD IS CONSIDERED.

The works presented to your liking in our auction are appraised by our expert consultants, and according to the "Cultural and Natural Assets Protection Law" numbered 2863, T.R. It is checked and approved by the Museum experts of the Ministry of Culture and Tourism (Topkapı Palace Museum, Military Museum, Hagia Sophia Museum, Turkish-Islamic Arts Museum.

Lot: 13 » Antika Kitap

Resim Koleksiyonerleri için kaynak kitap

Başlangıçtan Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, 4 Cilt, Kaya Özsezgin - Mustafa Aslıer - Nurullah Berk - Adnan Turani - Günsel Renda -Turan Erol, Tiglat Matbacılk, 1989, 174, 228, 176, 184 s., şömizli sert kapak. Dört ciltten oluşan bu kitap dizisi çağdaş Türk resim sanatının evrimini, kaynaklardan başlayarak son eğilimlere kadar tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın bölümlerinin her biri memleketimizin uzman yazarları tarafından ve Suud Kemal Yetkin yönetiminde kaleme alınmıştır.
Günsel Renda tarafından kaleme alınan birinci cildin ilk bölümü, Türk minyatüründe batılılaşma eğilimlerini ve minyatürden batı resmine geçiş evresini ele almaktadır. 19 yüzyıl Türk ressamlarını ele alan ikinci bölüm ise, ressamlığı kadar yazarlığı ve eleştirmenliği ile de tanınan Turan Erol tarafından yazılmıştır.
İkinci cilt de iki bölümden oluşmaktadır. 20. yüzyıl başlarından 1940'lara kadar süren dönemdeki Türk resmini konu edinen birinci bölümü, tanınmış ressam ve yazar Nurullah Berk kaleme almıştır. Soyut resimleri ile tanınmış sanatçı Adnan Turani'nin bir çalışması olan ikinci bölüm ise Türk resminde soyut eğilimleri incelemektedir.
Kaya Özsezgin tarafından hazırlanan üçüncü cilt ve Kaya Özsezgin ile Mustafa Aslıer'in ortak çalışmaları olan dördüncü cilt ise 1940'lardan 1980'lere kadar Türk resminin gelişimini ele almaktadır.

Details
Lot: 14 » Antika Kitap

Beyoğlu, Pera, Galata'dan Renkli Sosyal Yaşamın Tarihi

Bertrand Bareilles, Constantinople. Ses Cités Franques et Levantines (Péra - Galata - Banlieue), Bossard, Paris, 1918. 405 s., metin dışında 1 planş, 1 harita, metin içinde 32 resim, 23x14 cm., yeni cildinde. Birçok farklı dilin konuşulduğu, aynı tiyatro temsilinin farklı dillerde sahnelendiği Péra’dan, kentin para ve ticaret nabzının attığı Galata’ya, 1908’den sonra Cote d’Azur stili bir kumarhane kurulması planlanan Ayestafanos’tan o sırada Boğaziçi’nde küçük bir köy olan, ama yine de kamu parkıyla farklı bir yere sahip olan Bebek’e, çeşitli milletlerin bir arada yaşadığı büyük, karma bir köy olan Ortaköy’den kaplıcalarıyla Yalova’ya, kayık gezintileri ve flörtleriyle Göksu’ya İstanbul’un çeşitli semtleri... Bekçisinden tulumbacısına, hamalından muhtarına, alafranga gece eğlenceleri düzenleyen Péralı zengin sarraftan, alaturka kıyafetinden vazgeçmek istemeyen mütevazı Levantene, falcı Kokona Elenko’dan II. Abdülhamid’in muskacısı Ebulhüda’ya kadar, çeşit çeşit İstanbul tiplemesi... İstanbul’un eşsiz panoramasının 19. yüzyıl sonundaki hali, Yalova, Adalar, banliyöler, Boğaziçi’nden manzaralar, kentin iklimi, ışığı ve kelimelerle tarifi zor sümbülî havası... Farklı milletlerin, Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin yaşamları, inançları, bayramları, karnavalları, umutları, korkuları... Bertrand Bareilles’in yaşanmış olayların canlılığını, anekdotların sevimli sürükleyiciliğini, kent panoramasını betimlemekteki ustalığı iç içe geçiren anlatımı bizi 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı İstanbul’unda bir geziye çıkarıyor.

Details
Lot: 15 » Antika Kitap

“İstanbul iki dünyanın sınırındadır.”

Itinéraire De Paris A Jérusalem: Précédé De Notes Sur La Grèce Et Suivi Des Voyages En Italie Et En France, François-René de Chateaubriand, Paris Didot 1852, 2 cilt; 376, 1 - 419, 1 s., sırtı ve köşeleri deri cildinde. Fransız yazar, politikacı ve diplomat olan François-René de Chateaubriand (1768 –1848), Fransız edebiyatında Romantizm'in kurucusu kabul edilir. Ancak politik düşünceleri ve eylemleri pek çok çelişkiler içerir. Doğayı betimleme ve duyguları anlatma şekli hem Fransa'da hem de Fransa dışında neslinin romantik yazarlarına örnek olmasına sebep olmuştur. Örneğin, Lord Byron René'den çok etkilenmişti. Genç Victor Hugo ise bir deftere "Chateaubriand Olmak ve Olmamak" isimli bir yazı yazmıştı. Düşmanları dahi yazarın etkisini reddedemedi. Politik sebeplerden ötürü yazardan hoşlanmayan Stendhal bile De l'amour isimli kitabında Chateaubriand'ın psikolojik analizlerini kullandı. Chateaubriand politik ve edebi kariyeri bir arada yürüten ilk Fransızdı ve kendisinden sonra gelen Lamartine, Victor Hugo, André Malraux gibi isimlere örnek oldu.
Epik bir eser olan ve Roma İmparatorluğu dönemindeki ilk Hıristiyanlara yapılan eziyetleri anlatacağı Les Martyrs isimli kitabı için araştırma yapmak üzere 1806 yılında Yunanistan, Mısır, İspanya, Filistin ve Anadolu'yu ziyaret etti.
Müzayedeye sunulan Itinéraire de Paris à Jérusalem isimli kitabında Yazar’ın bu seyahatteki notları yayınlandı. İstanbul'a ilişkin betimlemelerini şehirden çok İslam'a saldırarak dile getiren Chateaubriand, Doğu'ya bakışını bütünüyle eskiye çevirmiştir. Chateaubriand'ın Doğu'ya yaklaşımında, ne Volney'de olduğu gibi 18. yüzyılın Doğu'yu anlama çabalarına, ne de Lamartine ve Hugo'da olduğu gibi 19. yüzyılın romantik Doğu mitine yer yoktur. İstanbul'a uğrar fakat sadece 6 saat gibi bir süre kalır. O esnada gördüğü şeyleri tıpkı romanlarındaki betimlemeleri gibi en ince ayrıntı ve duyguların zenginleştirdiği cümlelerle kaydeder. Giderken İstanbul'dan hemen ayrıldığına mutlu olduğunu söyler ama İstanbul'da kaldığı saatler boyunca şehre neredeyse hayran olur.

Details
Lot: 18 » Antika Kitap

Ünlü Prusyalı komutanın Çanakkale Savaşı hatıraları…

Cinq Ans de Turquie, [Otto] Liman von Sanders, Payot, Paris, 1923. 378, [6] s, metin içinde haritalar, 21 x 13.5 cm, cildinde, cilt haliyle. Bu kitap yakın tarihimizin en önemli dönemlerinden birini (1913-1918) çok ilginç yönleriyle anlatmaktadır. Kitabın kapsadığı olaylar bir büyük bozgundan, Balkan Savaşı’nın sonundan başlar, büyük bir çöküşle, 1. Dünya Savaşı yenilgisiyle son bulur. Liman von Sanders, Türkiye’ye askeri bir görevle geldiği halde çöken imparatorluğun iç ve dış politikasını ilgilendiren pek çok olaya da şahit olmuştur. Sultan Reşat’ı, Sultan Vahideddin’i, Sadrazam Sait Halim Paşa’yı, Talat Paşa’yı ve Enver Paşa’yı yakından tanıma fırsatını bulmuş, Mustafa Kemal Paşa ile cephelerde silah arkadaşlığı yapmıştır. Otto Liman von Sanders (1855-1929) 1911’de generalliğe yükseldi. 1. Dünya Savaşı yaklaşırken, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri liderleri ateş hattında sağ kalabilmenin çarelerini arıyordu. Liman von Sanders Osmanlı ordusunda yenilik yapmak için Almanya’dan talep edilen kurulun başkanı olarak 14 Aralık 1913’te İstanbul’a geldi. Önce, Ağustos 1914’te I. Kolordu komutanı oldu. 1914’e kadar Osmanlı ordusunda bazı reform çalışmaları yaptı. Almanya ile yapılan anlaşma gereğince mareşallik rütbesine yükseltilen Sanders, Mart 1915’te de Çanakkale’de V. Ordu komutanı oldu. Bu atanma ile Çanakkale’deki tüm idari yetkiyi eline alan von Sanders, düşmanın çıkarma yapacağı noktaları tahminde yanıldı ve yaklaşık dokuz ay süren bu savaşlarda komutanlık görevini sürdürdü. 1917-1918 yıllarında bu kez Filistin Cephesi’nde IV., VII. ve VIII. ordulardan oluşan Yıldırım Orduları Grubu komutanlığına getirilen Liman Von Sanders, İngiliz generali Allenby’nin saldırılarına karşı koyamadı. Eylül 1918’de Filistin Cephesi yarılınca kuvvetlerini Halep’e kadar çekti. Bundan sonra Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’nı Mustafa Kemal yürüttü. Mondros Mütarekesi’nden sonra bir süre İstanbul’da gözaltında tutuldu. Alman askerlerinin geri gönderilmesi çalışmalarını üstlendi ve daha sonra kendisi de Almanya’ya döndü. Son yıllarını anılarını yazarak geçirdi. Orijinali Almanca olan bu kitabın birçok Türkçe baskısı yapılmıştır.

Details
Lot: 20 » Antika Kitap

Bir turistin Galata'ya ayak basmasından ülkesine döneceği güne kadar karşılaştığı her şey...

Le Mal d’Orient (Mœurs Turques), Kesnin-Bey [Eugene-Jacques Chesnel], C. Marpon, & E. Flammarion, Paris, tarihsiz [c 1888]. vii, 373, [2] s, 18 x 12 cm, sırtı bez kapakları karton cildinde. Sırtı deri cildinde. Eugène Chesnel veya Türkiye'de tanındığı ismi ile Kesnin Bey bu ilginç eserinde İstanbul ve Türkiye’nin her açıdan cesur bir eleştirisini yapmaktadır. Kitabın bir arşiv belgesindeki kayda göre bastırılmaması için alınabilecek önlemlerin sefaretçe araştırılması istendiği biliniyor. Eleştiriler bir turistin Galata'ya ayak basmasından ülkesine döneceği güne kadar karşılaştığı terslikler, çok evlilik, boşanma, içki, Türk köylüsü ve memuru, geçim sıkıntısı, atamalarda düzensizlikler, İstanbul'daki etnik yapı, ordu hizmetindeki Alman paşalar, Alman etkinlikleri, Beyoğlu hayatı, buradaki tiyatrolar, basın ve kitaplar üzerine uygulanan sansüre varıncaya kadar uzanıyor. Gayet sivri ve alaycı bir dilin hüküm sürdüğü metinde, çöküş dönemindeki İmparatorluğun tüm olumsuzlukları mübalağalı ve eleştirel bir üslupla ancak gerçeklerden uzaklaşmadan ortaya koyuluyor. Hasta Adam’ın her yerde dile getirildiğini ancak hastalığın gerçek nedenlerini kimsenin ortaya koyamadığını söyleyen Chesnel, kitabını hastalığın nedenlerini belirleme gayesiyle yazdığını belirtiyor. Ülkenin kurumları ve sistemlerinde çürüme ve kargaşanın, insanlarında da sosyal ve ahlaki çöküntünün hüküm sürdüğünü gayet iç karartıcı bir üslupla vurgularken adeta otuz yıl sonra dağılacak koca bir imparatorluğun öngörüsünü yapıyor. Chesnel’e göre Péra öncelikle marjinalliğin mekânıydı. Péra’nın sakinleri arasında gözden düşmüş ailelerin çocukları, siyasi mülteciler, papazlıktan çıkartılan din görevlileri, asker kaçakları, iflas etmiş tüccarlar, maceracılar bulunuyordu. Péra neredeyse bir “ıslahevi kolonisi” işlevini görmekteydi. Blackmer 910

Details
Lot: 26 » Antika Kitap

Süslü cildi ve suluboya resimleri ile dikkat çeken bir İstanbul kitabı

Alexander van MILLINGEN, Constantinople. Resimleyen, Warwick Goble, A.&C. Black, London, MCMVI [1906]. ix, 282, 8 s, 63 suluboya resim, 1 katlanır İstanbul haritası, 22.5 x 15.5 cm, desenli bez cildinde. Constantinople, Alexander van Millingen’in diğer çalışmalarına oranla popüler niteliği ve görselliği ön plana çıkaran İstanbul kitaplarının çok başarılı bir örneğidir. A. & C. Black Yayınevi’nin resimli dünya şehirleri dizisi için tasarlanan bu eser, bir yazar ile bir ressamı Dünya kültür tarihine damgasını vurmuş bir şehrin gündelik hayatı içinde buluşturmayı amaçlamaktadır. 19. yüzyılın sonunda bu tür şehir kitaplarında gravürün yerini fotoğraf alsa da, aynı kaynaktan çıkan fotoğraflar ve birbirinin tekrarı metinlerle sıkıcı olmaktan öteye geçemeyen seyahat kitaplarının düştüğü hataya düşmemiş, yayınevinin özgün projesi, Millingen’in metni ile Warwick Goble’in suluboya resimleri ile her zaman aranan ve beğenilen bir İstanbul kitabı basılmıştır. Millingen, 13 bölümden oluşan kitabın ilk 3 bölümünü şehrin Bizans dönemi tarihine ayırır. Sonraki 3 bölüm tamamiyle kara ve deniz surlarına ayrılmış ve bu savunma yapıları boyunca uzanan kapılar, askeri binalar, Bizans saraylarına ait kalıntılar incelenmiştir. Millingen kitabın 7. ve 9. bölümleri arasında Bizans kiliselerini inceler ve burada ele aldığı dini yapılar 1912’de yayınlanacak Byzantine Churches in Constantinople. their History and Architecture kitabın temelini oluşturur. 10.bölüm, Osmanlı İstanbul’uüzerine genel bir değerlendirme niteliğini taşımaktadır. Bu bölümde ağırlık noktası şehrin 19. yüzyıl sonunda kabuk değiştiren gündelik hayatıdır.Ahşap evler, sokaklar,kahvehaneler,giyim- kuşam,gelenekler ve farklı kültürlere mensup insanlar modernleşmenin yarattığı değişim sürecinde hayatının önemli bir kısmını İstanbul’da geçirmiş olan Millingen’in titiz gözlemleriyle anlatılır. 11. bölüm, şehrin nüfusunu oluşturan dinsel mozaiğe ayrılmıştır. İstanbul’da temsil edilen farklı inanç biçimleri, Ramazan ayına özgü gelenekler mezarlık ve türbe ziyaretleri, tekkeler ve dervişler, Rufai ve Mevlevi ayinleri, Hristiyan halkın, özellikle Protestan mezhebine mensup nüfusun gündelik hayatı modernleşme öncesi dönemle karşılaştırılarak yansıtılır. 12. bölüm değişim sürecindeki kadının toplumsal hayata katılış biçimlerini ele alır ve kitap bir “epilogu” ile son bulur. Millingen, Constantinople’da tarihsel topografyadan sosyal tarihe uzanan geniş bir konu yelpazesi içinde koca bir imparatorluğa başkentlik etmiş bir şehre hakettiği önemi vermiş, kendisinin de katıldığı bu zevkli kültür yolculuğu çağdaş bir şehir efsanesi yaratarak tamamlamıştır.

Details
Lot: 30 » Antika Kitap

Genelde gravürleri eksik bulunabilen eserin tam ve kusursuz nüshası

[Elizabeth Craven], Voyage de Milady Craven a Constantinople par la Crimée en 1786, traduit de l’Anglois par M. Guedon de Berchère…, Et se trouve, Chez Maradan, A Londres, A Paris, 1789, 443 sayfa, 6 katlanır gravür, 1 katlanır harita, 19,5 cm, tümüyle deri cildinde
Elizabeth Craven (1750-1828) İngiliz kadın seyyahtır. kitabın orijinali A Journey through the Crimea to Constantinople (London, 1789) adıyla yayınlanmıştır. Hayatı skandallarla dolu olan Elizabeth Craven kocasından ayrıldıktan sonra İstanbul’da sonlanacak bir dizi seyahat gerçekleştirir. Sonradan evleneceği kişiye yazılan mektuplardan oluşan seyahat notları 1785-1786 arasını kapsar. 1786’da Rusya, Kırım ve İstanbul’a yaptığı yolculuğun izlenimlerini mektup biçiminde kaleme aldı. Bunlar 1789’da A Journey through Crimea to Constantinople in a series of letters from the Right Honourable Elizabeth Lady Craven to his serene Highness the Margrave of Brandenburg Anspach and Bareith written in the year 1786 adıyla 1789’da Londra’da basıldı. Dönemi için epey ilginç bir hayat hikâyesi olan Lady Craven aynı zamanda, Lady Mary Montague ile birlikte İstanbul’u kitaplaştıran ilk kadın gezginlerdendir. Sivastopol’dan gemiye binen Lady Craven 20 Nisan 1786’da İstanbul’a gelerek Fransız Elçisi Choiseul-Gouffier tarafından Fransız elçilik sarayında misafir edilir. Elçi onun için saraydan 75 camiyi ziyaret etmesine izin veren bir emir çıkartır ve Lady tahtırevanla Aya Sofya’yı ve adlarını belirtmediği başka camileri gezer. Fransız Elçiliği’nin penceresinden dürbünle Sarayburnu’nda Yalı Köşkü’ndeki merasimleri seyreder. I. Abdülhamid’in genç görünmek için sakalını siyaha boyadığını yazar. Diğer elçiler ve eşleriyle birlikte döneminin gözde kişilerinden olan Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa’yı ve haremini görmeye gider. İstanbul’da iken kentin olağan olaylarından olan bir yangına da tanık olduğunu yazan Lady Craven 12 Mayıs’ta Ege Adaları’na bir gezi yapmak üzere İstanbul’dan ayrılır, İzmir ve Atina’ya uğradıktan sonra 7 Haziran’da İstanbul’a döner ve bu defa Tarabya’daki Fransız Elçiliği’nde misafir edilir. Oradan Büyükdere ve Belgrad Orman’ına geziler yapan Layd Craven kentten 25 Haziran’da denizyoluyla ayrılıp Varna ve Bükreş üzerinden Viyana’ya döner.

Details
previous
Go to Page: / 7
next