Müzayede Kuralları

ANTİK TEŞVİKİYE MÜZAYEDE TİC.LTD.ŞTİ Olarak;

 

Düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

 

1- ANTİK TEŞVİKİYE MÜZAYEDE TİC.LTD.ŞTİ Satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır.

 

2- Online müzayedelere katılabilmek için www.antiktesvikiyemuzayede.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.

 

3- Online müzayedelerde yer alan eserler satış öncesinde online kataloğu yayınlandığı tarihten sonra  adresinde teşhir edilmektedir. Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin ve tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleridir. Eserlerin online kataloğa konulması online müzayedeye hazırlık sürecidir ve müzayede gününe kadar online katalog üzerinden eser satışı yapılmamaktadır.

 

4- Online müzayedeye katılanlar eserleri ANTİK TEŞVİKİYE MÜZAYEDE TİC.LTD.ŞTİ ‘nin 4. Maddede belirtilen adresinden önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. ANTİK TEŞVİKİYE MÜZAYEDE TİC.LTD.ŞTİ satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte ANTİK TEŞVİKİYE MÜZAYEDE TİC.LTD.ŞTİ firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

 

5. Müzayede kataloğunda bulunan eserler satıcılara aittir.Teşvikiye Müzayede, aracı konumundadır ve alıcılardan gelen peyleri kabul eder.Bu işlem için ücret talep etmez.

 

6. Teşvikiye Müzayede, şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir.Ayrıca şirketimiz hakkında, satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218. maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.18 yaşından küçükler üye olamaz. 

 

7.Online müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatlarıdır.Başlangıç fiyatının altına eser satılamaz.

 

8.Online müzayedelerde fiyat artırımı “Pey Ver” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı, online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır.Artırma, eser için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla esere en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.Söz konusu esere pey veren tek kişi ise o eseri başlangıç fiyatına satın alır.

 

9.a) Online Müzayedelerimizde bulunan eserleri şirketimiz tarafından önceden belirtilen tarih ve saate kadar online pey verebilirsiniz. Bu süreçte internet sitesi üzerinde online olarak gözüken güncel fiyatlarda, "Yeşil renk" eseri kazanıyor durumda olduğunuzu, "Kırmızı renk" ise peyinizin geçildiğini gösterir.Fiyat eşitliğinde ilk peyi veren eseri satın alır.

 

b) Söz konusu Online Müzayede'nin sonrasında Canlı Müzayede olduğu şirketimiz tarafından belirtilmişse (Her zaman belirtilme zorunluluğu yoktur) belirtilen saatte başlayacak canlı müzayede de her eser 25 saniye arayla nihai olarak sonuçlanır.Bu sürecin son 10 saniyesi içinde esere pey gelmesi durumunda bitiş süresine 10 saniye otomatik olarak eklenecektir.Bu süreçlerin tümünde söz konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır.

 

 10.  Alıcılar, aldıkları eser tutarlarına ek olarak %15 Komisyon Bedeli ve %20 K.D.V. ödemekle yükümlülerdir.Teşvikiye Müzayede'den satın alınan eserlerin kargo bedeli alıcılara aittir.

 

11.Yapılacak müzayede TBK 274 ve davamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanunu'nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden müzayedeye katılan kişinin cayma hakkı yoktur.Satın alınan eserlerin bedeli, müzayede sonrasındaki 10 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Bu süre zarfında eserin satış bedeli tam olarak ödenmediği takdirde, Teşvikiye Müzayede dilerse satış akdini herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın feshe ve uğradığı zararlarını (alıcı, satıcı komisyonları, depo giderleri ve diğer zararlar) ticari faiz ile birlikte Alıcı'dan tahsile yetkilidir.

 

12. Şirketimiz, müzayedede bulunan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka ürünle birlikte satmak, birbirinden ayırmak, eserin satışını reddetmek ve dilediği takdirde müzayede kataloğundaki sıralamayı değiştirme hakkına sahiptir.

 

13. Satın alınan eserlerin bedeli, müzayede sonrasındaki 10 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Ödemeler nakit ve banka havalesi ile yapılabilir.

14. Ödeme yapılmadan eser teslim edilmez.

15. Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.

16. Müzayede kataloğunda bulunan eserlerin görselleri, Teşvikiye Müzayede'nin izni olmadan kullanılamaz.

17. Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün verilen bilgilerindeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına ANTİK TEŞVİKİYE MÜZAYEDE TİC.LTD.ŞTİ sorumlu değildir.

18. Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes bu şartların ve kuralların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabul etmiş sayılır. Müzayede veya satış duyurusu yapıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcı ve satıcılara yansıtılacak, TEŞVİKİYE MÜZAYEDE kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır. Doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.​​​​

 

BİLGİLENDİRME:

 

Müzayede pey artırım şekli aşağıdaki gibidir.

 

1 TL - 20 TL arası: 1 TL

20 TL - 50 TL arası: 2 TL

50 TL - 100 TL arası 5 TL

100 TL - 200 TL arası: 10 TL

200 TL - 500 TL arası 20 TL

500 TL - 1.000 TL arası: 50 TL

1.000 TL - 2.000 TL arası: 100 TL

2.000 TL -  5.000 TL arası: 250 TL

5.000 TL - 10.000 TL arası: 500 TL

10.000 TL- 20.000 TL arası: 1.000 TL

20.000 TL - 50.000 TL arası: 2.500 TL

50.000 TL - 100.000 TL arası: 5.000TL

100.000 TL - 300.000 TL arası: 10.000 TL

300.000 TL - 1.000.000 TL arası: 20.000 TL

1.000.000 TL'den sonrası : 25.000 TL.