BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911 - 1975)

Baskı Üzeri Müdahale

İmzasız

Ölçüler:

15 x 10 cm.

15 x 9 cm.

15 x 10 cm.

Bedri Rahmi Eyüboğlu

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde başlayıp Paris'te sürdürdüğü resim öğreniminin ardından yurda dönmüş ve yaşamı boyunca Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermiştir. Özellikle El Baskı Yazmacılık, gravür, seramik, heykel, vitray, mozaik, hat, serigrafi, litografi gibi birçok formlarda eserler üreten sanatçı, geleneksel süsleme ve halk el sanatlarında seçtiği motifleri yapıtlarında Batı'nın teknikleriyle birleştirerek kullandı.