TEPEDELENLİ ALİ PAŞA & KİRA VASSİLİKİ

Tuval Üzeri Rantuvale Yağlıboya

H.Lessieux İmzalı

1863 tarihli

Ölçüler: 70 x 60 cm.

Tepedelenli Ali Paşa bugünkü Arnavutluk'un Tepelen (Arnavutça: Tepelena) kasabasında doğdu. Tepedelenli Ali Paşa (Arnavutça: Ali Pashë Tepelena.Osmanlı Devletinde Yanya Valisi olarak görevde bulunmuştur ve Yanya Aslanı olarak anılırdı.Eşir Kira Vassiliki ile beraber resmedilmiştir.