MEHMET GÜN (1956-2014)

Tuval Üzeri Karton Marufle Karışık Teknik

21.02.1986 tarihli

İmzalı

Ölçüler: 75 x 55 cm.


Mehmet Gün

Flora resimleri, çağdaş fotoğraf ve video çalışmalarını birlikte yürüten ressam ve çağdaş sanatçı Mehmet Refik Gün, Almanya’da tanındığı ismiyle Dennis Gün, 2014 yılına kadar özgün bir sanatçı kimliği yaratmayı başardı.

Mehmet Gün Flora resimleriyle sanatımızın tarihinde yerini alır. Bu resimlerinin alt yapısında araştırma ve inceleme yatar. Gün, kültür ve sanata yaklaşımının ilk dönemlerinde Twombly ile ortak bir kültür kesiti içinde yer aldığını fark eder ve resimlerinin kaynakları arasına bu sanatçıyı yerleştirir. Ancak onun Flora resimlerinin en büyük etki kaynağı Ege kültürü ve doğasıdır. Ege sahillerinin Grek ve Anadolu’nun Roman döneminin mitolojileri ve efsanelerini izleklerine yerleştiren Gün, soyut ekspresyonist yorumlar tasarlamaya yönelir. Son derece itina ile seçilmiş doğal keten tuvaller üzerine akrilik ve çoğu zaman da tebeşir kullanarak doğanın atmosferini, rüzgârını, belki de en doğru tanımla Flora’nın nefesini resimler.

2014 yılına kadar kendi içinde değişim ve bir gelişim çizgisi izleyerek süren soyut ekspresyonlarını yapmaya başlar. Yunan mitolojisinin izlerinden giderek adlandırdığı bu resimleri Mehmet Gün’ün özgün değerlere ulaştığı resimlerdir. İşte tam da bu aşamada Gün’ün resimlerini dikkatle incelemek, onun çalışma aşamaları, tasarım özellikleri ve tuval yüzeyinde kullandığı teknikleri belirlemek, sonra da çağdaş sanat içindeki yerini belirlemek yerinde olacaktır.