SALİH BOZOK'A AİT 1923 TARİHLİ ADANA SEYAHATİNE AİT HATIRA DEFTERİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk arkadaşı ve daha sonra yaveri Salih Bozok tarafından 1923 yılında Gazi’nin Adana ve İzmir Seyahatleri sırasında tutmuş olduğu defter. 13 – 21 Mart 1339/1923 arası konular kaydedildikten sonra maddi notlar kaydedilmiş. 38 sayfa. Ardından 21 Kanunusani 1329 İzmir Seyahati ile ilgili bölüm mevcut 14 sayfa. Defter sonunda 6 sayfa daha notlar mevcut. Latife Hanım “Hanımefendi” başlığı ile bir takım harcamalar not edilmiş. Ayrıca defterde İnegöl İnas Başmuallimi R… Hanım tarafından yazılmış bir şiir mevcut 21.1.1339
Bez cildinde mıklepli defter. Kapakta “Salih” ismi imzası mevcut.

Ölçüler: 14,5 x 9 cm.

15 Mart 1923 Atatürk, Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasından sonra güney vilâyetlerini kapsayan ilk gezisine 13 Mart 1923 tarihinde çıkmıştır. Gezi esnasında Atatürk’e bir buçuk ay önce evlendiği Latife Hanım, Eskişehir mebusu Hüsrev Bey (Sami), Adana mebusu Zamir (Damar Arıkoğlu), Konya mebusu Refik (Koraltan), Siirt mebusu Mahmud (Soydan), Gaziantep mebusu Kılıç Ali, Başyaveri Salih (Bozok), Yaveri Muzaffer (Kılıç), Muhafız Birliği Kumandanı İsmail Hakkı (Tekçe), Dr. Yüzbaşı Asım, Yeni Gün Gazetesinden İsmail Habib (Sevük), Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi Sahibi Recep Zühdü, Şebinkarahisar mebusu Mehmet Emin (Yurdakul) ile birkaç kişi daha eşlik etmiştir.
Atatürk, “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz” diyerek Hatay konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur.