OSMANLI DÖNEMİ REMZİ TAHİR PAŞA'YA AİT 7 ADET KARTVİZİT.

Kartvizitler Arasında

''Remzi Paşa Hazretleri'' (el yazılı)

''Mirliva Remzi Tahir'' (Hamit Aytaç'a ait istif yazı) 3 adet

''Liva Remzi Tahir Mısır Harbiye Vekili''

''Remzi Tahir Paşa''

''Mirliva Remzi Tahir'' Osmanlıca ve Almanca Alt kısmında Konstantınopel yazılı.