OSMANLI DÖNEMİNE AİT 11 ADET KARTVİZİT

Çeşitli meslek sahibi kişilerin Osmanlı dönemi Kartvizitleri.

Kartvizitler Arasında:

1.Ahmet Niyazi İstanbul Evkaf Müdürü.

2.Osman Nuri Aydın Demiryolları Mümeyizi.

3.Ömer Bavir Birinci İdare Kumandanı

4. Şevket Muasibat Aşkı Muhasebesi Hesabat Müdürü

5. Süleyman Nafid Maden Heyeti Kayümesi Başkatibi

6.Muhammed Alayiddin İstanbul Sulh Hakimlerinden

7.Nizameddin Beyoğlu Keeküki Bank Müdürü

8.Ali Fuad Bursa Sarafiyet ve Banka Muamerat

9. Osman Talat ............ Reisi Kademeli Yüzbaşısı

10.Naşid Hakkı Vakit ve Heyet Gazetesi Memurlarından

11. El Fazıl Abdülrezak Vehbi.