Lot: 1

Current Price: 22,000 TL Starting Bid: 22,000 TL Estimated: TL Losing Winning

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal imzaları

ATATÜRK İmza Sirküleri. Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti antetli 12.12.341 tarihli belge. "İstanbul'da Hariciye Murahhası Nusret Beyefendi'ye. Almanya'ya azimet eden Riyaseti Başkatibi Tevfik Beyefendi'den alınan emre tevkifen Reisicumhur Hazretleri'nin tercime-i hallerinden bir suretinin ... takdim edildiği maruzdur efendim. Müdür. İmza." Belgenin arakasında tekrar eden "Muvafıkdır" [Uygundur] yazıları ile Atatürk'ün 8 defa attığı imzaları mevcuttur. Belgede bahsi geçen ve eki olan tercüme-i hal mevcut değildir.

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal imzaları-ATATÜRK İmza Sirküleri. Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti antetli 12.12.341 tarihli belge. "İstanbul'da Hariciye Murahhası Nusret Beyefendi'ye. Almanya'ya azimet eden Riyaseti Başkatibi Tevfik Beyefendi'den alınan emre tevkifen Reisicumhur Hazretleri'nin tercime-i hallerinden bir suretinin ... takdim edildiği maruzdur efendim. Müdür. İmza." Belgenin arakasında tekrar eden "Muvafıkdır" [Uygundur] yazıları ile Atatürk'ün 8 defa attığı imzaları mevcuttur. Belgede bahsi geçen ve eki olan tercüme-i hal mevcut değildir.

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal imzaları-ATATÜRK İmza Sirküleri. Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti antetli 12.12.341 tarihli belge. "İstanbul'da Hariciye Murahhası Nusret Beyefendi'ye. Almanya'ya azimet eden Riyaseti Başkatibi Tevfik Beyefendi'den alınan emre tevkifen Reisicumhur Hazretleri'nin tercime-i hallerinden bir suretinin ... takdim edildiği maruzdur efendim. Müdür. İmza." Belgenin arakasında tekrar eden "Muvafıkdır" [Uygundur] yazıları ile Atatürk'ün 8 defa attığı imzaları mevcuttur. Belgede bahsi geçen ve eki olan tercüme-i hal mevcut değildir.

  TLSold
 • Sultan 2. Abdülhamit Tuğralı ve sah damgalı kalem işçilikli gümüş bardak. 65 gram

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Sultan 2. Abdülhamit Tuğralı ve sah damgalı kalem işçilikli gümüş bardak. 65 gram

  TLSold
 • Sultan 2. Abdülhamit Tuğralı ve sah damgalı Aznavur işçilikli, girland motifli gümüş bardak. 71 gram

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Sultan 2. Abdülhamit Tuğralı ve sah damgalı Aznavur işçilikli, girland motifli gümüş bardak. 71 gram

  TLSold
 • FRANSIZ AHŞAP DUVAR SAATİ, 19. yüzyıl ahşap doreli, sarkacı mitolojik Helios Güneş Tanrıçası figürlü, akrep-yelkovan yılan figürlü, porselen kadranlı, Roma rakamlı, müşebbek işçilikli metal süslemelerle sıradışı güzellikte usta işi varak işçiliği mevcut.

  Lot No: 4

  Lot: 4

  FRANSIZ AHŞAP DUVAR SAATİ, 19. yüzyıl ahşap doreli, sarkacı mitolojik Helios Güneş Tanrıçası figürlü, akrep-yelkovan yılan figürlü, porselen kadranlı, Roma rakamlı, müşebbek işçilikli metal süslemelerle sıradışı güzellikte usta işi varak işçiliği mevcut.

  TLSold
 • Çanakkale yeşil, beyaz, kahverengi akıtma sırlı, sıradışı, koleksiyonluk "Kaide", h:30 cm. (Ayak kısımlarında restorasyoın mevcut)

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Çanakkale yeşil, beyaz, kahverengi akıtma sırlı, sıradışı, koleksiyonluk "Kaide", h:30 cm. (Ayak kısımlarında restorasyoın mevcut)

  TLSold
 • Tophane Lüle-Osmanlı, kahverengi lüle hamurundan imal edilmiş. Fincan üzeri kazıma dekorlu, ay motifli, altın bezemeli. Fincan ağız kenarında Osmanlıca yazılar mevcut.
Tabak çapı 8,4 cm. Toplam yükseklik 5 cm.

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Tophane Lüle-Osmanlı, kahverengi lüle hamurundan imal edilmiş. Fincan üzeri kazıma dekorlu, ay motifli, altın bezemeli. Fincan ağız kenarında Osmanlıca yazılar mevcut. Tabak çapı 8,4 cm. Toplam yükseklik 5 cm.

  TLSold
 • Dönemin edebiyatçıları ve Hanedanlardan otografi - İmzalar-Mefharet Hakkı Hanım'ın tuttuğu ve birçok ünlüye imzalattığı defter. Sıradışı kişiliği ile dikkat çeken ve 1927de düşen uçakta ilk kadın hava şehidi olarak tarihe geçen Mefharet Hanım'ın 1920lerde genç yaşında tutmaya başladığı defterde birçok tanınmış ismin kendisine övgü dolu yazılarını ve imzalarını görüyoruz. SABİHA SULTAN, ŞEHZADE ÖMER FARUK, DAMAT MEHMED RAŞİD, AFİFE JALE, ASAF HALET ÇELEBİ, SAMİ PAŞAZADE SEZAİ; HALİD ZİYA UŞAKLIGİL, NAZIM, VEDAT UŞAKLIGİL, HALİD REFİK KARAY HASAN MUHİDDİN, SABAHADDİN [Prens ??], AHMET AĞAOĞLU... Osmanlıca ve Fransızca 30 kişinin imzasının bulunduğu defterden bir kısmının aşağıda tercümelerini bulabilirsiniz. 1-SABİHA SULTAN
Siz mevcudiyetinizle ailenize nasıl bir saadet teşkil ettinizse temenni ederim ki aile-i müstakbelinizde bir mecmua-i refah olarak teşekkül etsin.
16 Mayıs 1921 Nişantaş[ı]
Sabiha Rukiyye Sultan
2-ŞEHZADE ÖMER FARUK EFENDİ
Sevgili ailenle bahtiyar, viran vatanına ve ölmeyecek yüksek milletine edeceğin hizmetle medar-ı iftiharımız ol.
Nişantaşı 18 Mart 1921
Şehzade Ömer Faruk3-KADRİYE TEVFİK
[1]919 Teşrin-i Sani 9
Mütehalli olduğu güzide ahlakıyla ulvi mümtaz hilkatiyle gerek aile-i muhteremesine gerek kendisini yakînen sevenlere cidden mûcib-i mefharet olan sevimli? Mefharet’ine bir hatıra olmak üzere şu kelimeleri karalayan
Kadriye Tevfik
[Damat Mehmet Raşid’in zevcesi]4-İmza okunamadı- [Hanedan] 17 Teşrin-i Sani 1919
5- DAMAD MEHMED RAŞİD
Yaşadığımız şu asr-ı herc ü merc-i ahlâkî ve fesad-âlûdda bütün hissiyat, nezahet, terbiye ve ahlâkıyla genç kızlık iffet, zarafet ve masumiyet-i ulvisinin sanki muhafız-ı ismet-penâhı medâr-ı mefharet hayyât-ı bekâret [hayat noktasız Ha ile yazılırken burada noktalı Ha ile yazılınca mecburen “hayyat” okudum. Noktayı hata kabul edip “hayat” okusak da kurtarmıyor. Her iki şekilde de çok saçma bir anlam çıkıyor.] Mefharet’e naçiz bir tuhfe-i takdir, tebrik de benden.
8 Teşrin-i Sani 1919 [Yer ismini okunamadı.]
Damad Mehmed Raşid
6-AFİFE [AFİFE JALE]
Ye’s-âver-âşiyan pederin yegâne medâr-ı tesellisi, gülistân-ı mâderin bir dane goncesi, akraba ve ailesinin cidden mûcib-i mefharet ve mübâhâti olan pek sevgili kardeşim … temenni eylerim.
Erenköy 14 Mayıs [1]336
Afife7-MUHYİDDİN
Ben de düşüncemin yettiği fikrimin toplayabildiği şu birkaç cümleciği defterinizin bir köşesine; ahlâk-ı nezihe ve kalb-i safınıza; ailesinin yegâne gonce-i ismeti ve medâr-ı muhabbeti olan size bir hatıra-i naçiz olmak üzere sıkıştırıyorum.
Muhyiddin8-ASAF HALET
Bu güzel defterinize ben ne yazayım? Faziletten, iffet ve istikametten bahsetmek ya noksanı ihtar gibi bir küstahlık, yahut evsaf-ı cemilenizi yine size tekrar gibi bir manayı tahalluk ifade edecek. Âsâr-ı güzîdeden zarif bir… [iki sayfa metin] edebildiğim bu hakikat hayat denilen büyük çölde henüz ilk mevkıf-ı seyahate bile vasıl olamamış şebabınıza birkaç adım olsun ziya gösterebilirse, bu satırların defterinizde bir manası olabilir.
17 Eylül. Ayastefanos – Asaf Halet9-SAMİ PAŞAZADE SEZAİ
Bihi
Size burada bir masal söyleyeceğim. Bir varmış bir yokmuş. Günlerde bir gün “Laman” gölü, kendine benzeyen Boğaziçi’ni davet etmiş. Alp dağlarının aksettiği kenar-ı a’sâr-güzâr-ı âsûdegîsinde hafî bir mev’id-i telakkî tayin eylemiş. Yeryüzünde … [tam metin mevcuttur] Asırlardan beri hücumlarına fasıla vermeyen milletlere karşı beni muhafaza için hun-ı pür-galeyan-ı necibini isale eden Türkler dünyanın en âlî, en necip milletidir. Beni onlar asırlarca dünyanın en birinci payitahtı, üç yüz milyon İslam’ın darü’l-hilafeti yaptılar. Sizlerle yaşamaktansa, Herküllerin, edvar-ı maziye ve hazıranın bükemediği o kolların arasında ölmeyi tercih ederim. Diye hitap ve itap etti.
“Laman” gölünün üzerine gelirler. ..[tam metin mevcuttur.]…ciddi suretle okuyan bir küçük hanımı irae ederek: Bu senden! Senin çocuklarından! der.
-İsmi!
-Mefharet!
Boğaziçi: Sizin eyyâm-ı âlâm ve bahtiyarınızda ben daima sizinle beraberim. Senin hâl ve mâilin bana vaad ediyor ki kızım, ileride ismin gibi memleketine bais-i mefharet olacaksın.
Terpete? 17 Teşrin-i Evvel 1919 Sami Paşazade Sezai


10- HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
Şu dakikada, kalemi elime alırken, bilsen kızım, ne garip bir tereddütle lerze-şiarım. Eğer önümde bizi nagehan avlayan bir münasip fırsata terakkuben bir köşecikte pusuya sinerek beklerken birden bire elimizin altına yuvarlanan alelade defterlerden biri olsaydı, ben de buna müzeyyen iki cümle dökerek derin bir nefes-i tesliyetle müşkülümün içinden çıkardım. Fakat bu dakikada bir havf ve endişenin taht-ı tesirindeyim: Burada gözyaşlarıyla sislenmiş samimi bir duanın sana saadet neşideleriyle ..[tam metin mevcuttur] bu haşmet-i incilasıyla teşemmüs ederken, kabil midir ki, hayat bu gözlere müstekreh elvahını göstermekten hayâ etmesin.
Ayastefanos: 24 Haziran 1920
Uşşakîzâde
Halid Ziya


11-REFİK HALİT KARAY
Bihi
Ayastefanos, 4 Haziran 1338
Kızım Mefharet
Herkes ne derse desin, ne lügatler paralarsa paralasın ve ne hikmetler saçarsa saçsın, sen beni, sade ruhlu, basit akıllı amcanı dinle: aile hayatında üç mühim iş vardır ki onları temin saadeti tesis eder: İyi yemek, [tam metin mevcuttur] bunları görebilirsem saadetine inanırım.
Refik Halid12- ŞÜKRÜ
Hayat bir hayal-i latiftir, memat bir rüya-yı amikdir. Sermaye-i mübahat-ı Mefharet’imizin mâdâme’l-hayat bahtiyar ve mazhar-ı ism-i saadet olması, ahlak-ı hamîde ve evsaf-ı cemile ile iktisab-ı fahr u şeref etmesi cümleten temenniyât ve aksâ-yı emeldir.
Ayastefanos 13 Temmuz sene 1336
Şükrü

13- SABAHADDİN
18 Kanun-ı Sani sene 1922
Kuruçeşme
Öyle zannediyorum ki hayat bir hayal olmadığı gibi memat da bir rüya değil, eğer böyle olsa idi herhangi zemîn-i hayatîyi tetkike koyulduğumuz zaman kendimizi hükmî ve kimyevî, nebâtî ve hayvanî, beşerî ve ruhî hâsılı ilmî bir silsile-i kavanîn karşısında bulamazdık. Kavanîn-i ilmiyenin baştan başa icrâ-yı ahkâm ettiği bir saha-i mevcudiyetin ise hayalî değil fakat tamamen hakikî olması icap etmez mi? Bir şekl-i mevcudiyetten diğerine intikal olduğunu demek keşfiyât-ı ilmiye ise (metapsychiosme) vâzıhan gördüğümüz mana-yı mehâbet ise hayat-ı ferdiyeye ne ilahî bir kıymet-i ebedî bahş ediyor!... bu kıymeti takdirimiz derecesinde hiss-i mesuliyetimiz artacak ve yaşadığımız her gün her saat ve hatta lahzanın şahsiyetimizle birlikte mensup olduğumuz manzume-i içtimaiye ve hayatiyenin istikbalini
Ya aydınlatmaya yahut da karartmaya sebebiyet vermiş olacağız.
Yine öyle zannediyorum ki bu merkezî hakikati, merkez-i mevcudiyetinize sermaye-i iʻtilâ edinen, hayat ve mavera-yı hayatı bir fazile-i saʻy ve şefkatle zenginleştirmeye çalışan ruhlar, muzlim semaları tenvire gelen şahsiyet yıldızlarıdır. İşte bunlardan birisi olmaklığınızı en derin bir arzu ile temenniye gelen:
Sabahaddin

14- AHMET AĞAOĞLU
Mefharet Hanım bana müstakbel bir Türk kadının ne olacağını tebşir etti. Bugünkü gayr-i müsait içtimai hayatımızın tesiri ile sönmekte olan Türk kadınının yarınki müsait şerait içinde mazhar olacağı bir numunedir. Çorak muhitimiz arasında böyle müstesna bir genç yetiştirmeye muvaffak olan ebeveyn önünde hürmetle eğilmek her Türk için bir vecibedir.
Ağaef [sol başı Latin harfli Türkçe, sağ başı eski yazıyla ilginç bir imza ]
Ankara 11 Teşrin-i Evvel 1923

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Dönemin edebiyatçıları ve Hanedanlardan otografi - İmzalar-Mefharet Hakkı Hanım'ın tuttuğu ve birçok ünlüye imzalattığı defter. Sıradışı kişiliği ile dikkat çeken ve 1927de düşen uçakta ilk kadın hava şehidi olarak tarihe geçen Mefharet Hanım'ın 1920lerde genç yaşında tutmaya başladığı defterde birçok tanınmış ismin kendisine övgü dolu yazılarını ve imzalarını görüyoruz. SABİHA SULTAN, ŞEHZADE ÖMER FARUK, DAMAT MEHMED RAŞİD, AFİFE JALE, ASAF HALET ÇELEBİ, SAMİ PAŞAZADE SEZAİ; HALİD ZİYA UŞAKLIGİL, NAZIM, VEDAT UŞAKLIGİL, HALİD REFİK KARAY HASAN MUHİDDİN, SABAHADDİN [Prens ??], AHMET AĞAOĞLU... Osmanlıca ve Fransızca 30 kişinin imzasının bulunduğu defterden bir kısmının aşağıda tercümelerini bulabilirsiniz. 1-SABİHA SULTAN Siz mevcudiyetinizle ailenize nasıl bir saadet teşkil ettinizse temenni ederim ki aile-i müstakbelinizde bir mecmua-i refah olarak teşekkül etsin. 16 Mayıs 1921 Nişantaş[ı] Sabiha Rukiyye Sultan 2-ŞEHZADE ÖMER FARUK EFENDİ Sevgili ailenle bahtiyar, viran vatanına ve ölmeyecek yüksek milletine edeceğin hizmetle medar-ı iftiharımız ol. Nişantaşı 18 Mart 1921 Şehzade Ömer Faruk 3-KADRİYE TEVFİK [1]919 Teşrin-i Sani 9 Mütehalli olduğu güzide ahlakıyla ulvi mümtaz hilkatiyle gerek aile-i muhteremesine gerek kendisini yakînen sevenlere cidden mûcib-i mefharet olan sevimli? Mefharet’ine bir hatıra olmak üzere şu kelimeleri karalayan Kadriye Tevfik [Damat Mehmet Raşid’in zevcesi] 4-İmza okunamadı- [Hanedan] 17 Teşrin-i Sani 1919 5- DAMAD MEHMED RAŞİD Yaşadığımız şu asr-ı herc ü merc-i ahlâkî ve fesad-âlûdda bütün hissiyat, nezahet, terbiye ve ahlâkıyla genç kızlık iffet, zarafet ve masumiyet-i ulvisinin sanki muhafız-ı ismet-penâhı medâr-ı mefharet hayyât-ı bekâret [hayat noktasız Ha ile yazılırken burada noktalı Ha ile yazılınca mecburen “hayyat” okudum. Noktayı hata kabul edip “hayat” okusak da kurtarmıyor. Her iki şekilde de çok saçma bir anlam çıkıyor.] Mefharet’e naçiz bir tuhfe-i takdir, tebrik de benden. 8 Teşrin-i Sani 1919 [Yer ismini okunamadı.] Damad Mehmed Raşid 6-AFİFE [AFİFE JALE] Ye’s-âver-âşiyan pederin yegâne medâr-ı tesellisi, gülistân-ı mâderin bir dane goncesi, akraba ve ailesinin cidden mûcib-i mefharet ve mübâhâti olan pek sevgili kardeşim … temenni eylerim. Erenköy 14 Mayıs [1]336 Afife 7-MUHYİDDİN Ben de düşüncemin yettiği fikrimin toplayabildiği şu birkaç cümleciği defterinizin bir köşesine; ahlâk-ı nezihe ve kalb-i safınıza; ailesinin yegâne gonce-i ismeti ve medâr-ı muhabbeti olan size bir hatıra-i naçiz olmak üzere sıkıştırıyorum. Muhyiddin 8-ASAF HALET Bu güzel defterinize ben ne yazayım? Faziletten, iffet ve istikametten bahsetmek ya noksanı ihtar gibi bir küstahlık, yahut evsaf-ı cemilenizi yine size tekrar gibi bir manayı tahalluk ifade edecek. Âsâr-ı güzîdeden zarif bir… [iki sayfa metin] edebildiğim bu hakikat hayat denilen büyük çölde henüz ilk mevkıf-ı seyahate bile vasıl olamamış şebabınıza birkaç adım olsun ziya gösterebilirse, bu satırların defterinizde bir manası olabilir. 17 Eylül. Ayastefanos – Asaf Halet 9-SAMİ PAŞAZADE SEZAİ Bihi Size burada bir masal söyleyeceğim. Bir varmış bir yokmuş. Günlerde bir gün “Laman” gölü, kendine benzeyen Boğaziçi’ni davet etmiş. Alp dağlarının aksettiği kenar-ı a’sâr-güzâr-ı âsûdegîsinde hafî bir mev’id-i telakkî tayin eylemiş. Yeryüzünde … [tam metin mevcuttur] Asırlardan beri hücumlarına fasıla vermeyen milletlere karşı beni muhafaza için hun-ı pür-galeyan-ı necibini isale eden Türkler dünyanın en âlî, en necip milletidir. Beni onlar asırlarca dünyanın en birinci payitahtı, üç yüz milyon İslam’ın darü’l-hilafeti yaptılar. Sizlerle yaşamaktansa, Herküllerin, edvar-ı maziye ve hazıranın bükemediği o kolların arasında ölmeyi tercih ederim. Diye hitap ve itap etti. “Laman” gölünün üzerine gelirler. ..[tam metin mevcuttur.]…ciddi suretle okuyan bir küçük hanımı irae ederek: Bu senden! Senin çocuklarından! der. -İsmi! -Mefharet! Boğaziçi: Sizin eyyâm-ı âlâm ve bahtiyarınızda ben daima sizinle beraberim. Senin hâl ve mâilin bana vaad ediyor ki kızım, ileride ismin gibi memleketine bais-i mefharet olacaksın. Terpete? 17 Teşrin-i Evvel 1919 Sami Paşazade Sezai 10- HALİT ZİYA UŞAKLIGİL Şu dakikada, kalemi elime alırken, bilsen kızım, ne garip bir tereddütle lerze-şiarım. Eğer önümde bizi nagehan avlayan bir münasip fırsata terakkuben bir köşecikte pusuya sinerek beklerken birden bire elimizin altına yuvarlanan alelade defterlerden biri olsaydı, ben de buna müzeyyen iki cümle dökerek derin bir nefes-i tesliyetle müşkülümün içinden çıkardım. Fakat bu dakikada bir havf ve endişenin taht-ı tesirindeyim: Burada gözyaşlarıyla sislenmiş samimi bir duanın sana saadet neşideleriyle ..[tam metin mevcuttur] bu haşmet-i incilasıyla teşemmüs ederken, kabil midir ki, hayat bu gözlere müstekreh elvahını göstermekten hayâ etmesin. Ayastefanos: 24 Haziran 1920 Uşşakîzâde Halid Ziya 11-REFİK HALİT KARAY Bihi Ayastefanos, 4 Haziran 1338 Kızım Mefharet Herkes ne derse desin, ne lügatler paralarsa paralasın ve ne hikmetler saçarsa saçsın, sen beni, sade ruhlu, basit akıllı amcanı dinle: aile hayatında üç mühim iş vardır ki onları temin saadeti tesis eder: İyi yemek, [tam metin mevcuttur] bunları görebilirsem saadetine inanırım. Refik Halid 12- ŞÜKRÜ Hayat bir hayal-i latiftir, memat bir rüya-yı amikdir. Sermaye-i mübahat-ı Mefharet’imizin mâdâme’l-hayat bahtiyar ve mazhar-ı ism-i saadet olması, ahlak-ı hamîde ve evsaf-ı cemile ile iktisab-ı fahr u şeref etmesi cümleten temenniyât ve aksâ-yı emeldir. Ayastefanos 13 Temmuz sene 1336 Şükrü 13- SABAHADDİN 18 Kanun-ı Sani sene 1922 Kuruçeşme Öyle zannediyorum ki hayat bir hayal olmadığı gibi memat da bir rüya değil, eğer böyle olsa idi herhangi zemîn-i hayatîyi tetkike koyulduğumuz zaman kendimizi hükmî ve kimyevî, nebâtî ve hayvanî, beşerî ve ruhî hâsılı ilmî bir silsile-i kavanîn karşısında bulamazdık. Kavanîn-i ilmiyenin baştan başa icrâ-yı ahkâm ettiği bir saha-i mevcudiyetin ise hayalî değil fakat tamamen hakikî olması icap etmez mi? Bir şekl-i mevcudiyetten diğerine intikal olduğunu demek keşfiyât-ı ilmiye ise (metapsychiosme) vâzıhan gördüğümüz mana-yı mehâbet ise hayat-ı ferdiyeye ne ilahî bir kıymet-i ebedî bahş ediyor!... bu kıymeti takdirimiz derecesinde hiss-i mesuliyetimiz artacak ve yaşadığımız her gün her saat ve hatta lahzanın şahsiyetimizle birlikte mensup olduğumuz manzume-i içtimaiye ve hayatiyenin istikbalini Ya aydınlatmaya yahut da karartmaya sebebiyet vermiş olacağız. Yine öyle zannediyorum ki bu merkezî hakikati, merkez-i mevcudiyetinize sermaye-i iʻtilâ edinen, hayat ve mavera-yı hayatı bir fazile-i saʻy ve şefkatle zenginleştirmeye çalışan ruhlar, muzlim semaları tenvire gelen şahsiyet yıldızlarıdır. İşte bunlardan birisi olmaklığınızı en derin bir arzu ile temenniye gelen: Sabahaddin 14- AHMET AĞAOĞLU Mefharet Hanım bana müstakbel bir Türk kadının ne olacağını tebşir etti. Bugünkü gayr-i müsait içtimai hayatımızın tesiri ile sönmekte olan Türk kadınının yarınki müsait şerait içinde mazhar olacağı bir numunedir. Çorak muhitimiz arasında böyle müstesna bir genç yetiştirmeye muvaffak olan ebeveyn önünde hürmetle eğilmek her Türk için bir vecibedir. Ağaef [sol başı Latin harfli Türkçe, sağ başı eski yazıyla ilginç bir imza ] Ankara 11 Teşrin-i Evvel 1923

  TLSold
 • Hadis-i Şerif konulu-SEYYİD MEHMED NURİ 1157 ketebeli sülüs nesih kıta. 10x18,5 cm.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Hadis-i Şerif konulu-SEYYİD MEHMED NURİ 1157 ketebeli sülüs nesih kıta. 10x18,5 cm.

  TLSold
 • Hat-Kaligrafi-ALİ RIZA 1268 ketebeli, talik mail kıta, beynessütur altınlı, 22x13,5 cm.

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Hat-Kaligrafi-ALİ RIZA 1268 ketebeli, talik mail kıta, beynessütur altınlı, 22x13,5 cm.

  TLSold
 • Hat-Kaligrafi-MEHMED ŞEFÎ ketebeli, talik mail kıta. Çevresi çok sanatlı hurde talik ile müzeyyen

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Hat-Kaligrafi-MEHMED ŞEFÎ ketebeli, talik mail kıta. Çevresi çok sanatlı hurde talik ile müzeyyen

  TLSold
 • Hat-Kaligrafi-HAŞİM El MEKKİ 1322 ketebeli celi talik levha. "... ya ruh-u şah-ı nakşibend ve gavsi Geylani", döneminin rokoko tezhibi ile. 31x58 cm.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Hat-Kaligrafi-HAŞİM El MEKKİ 1322 ketebeli celi talik levha. "... ya ruh-u şah-ı nakşibend ve gavsi Geylani", döneminin rokoko tezhibi ile. 31x58 cm.

  TLSold
 • Hat-Kaligrafi-Ahmet el Haseni ketebeli mail kıta. Etrafında gubari hat ile Hayyam rubaileri ile çevrili. 33x22 cm.

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Hat-Kaligrafi-Ahmet el Haseni ketebeli mail kıta. Etrafında gubari hat ile Hayyam rubaileri ile çevrili. 33x22 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-S. SISEVIUS imzalı natürmort tuval üzeri yağlı boya, 120x90 cm.

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Resim-Tablo-S. SISEVIUS imzalı natürmort tuval üzeri yağlı boya, 120x90 cm.

  TLSold
 • Ajur kesme işçilikli Tuğra ve Ayyıldız ve Osmanlı Devlet Arması motifli Sultan 2. Abdülhamit tuğralı, sah damgalı orijinal porselen fincanlı (Bir fincan çatlak) ve orijinal dönem kutusunda çift fincanlı zarf

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Ajur kesme işçilikli Tuğra ve Ayyıldız ve Osmanlı Devlet Arması motifli Sultan 2. Abdülhamit tuğralı, sah damgalı orijinal porselen fincanlı (Bir fincan çatlak) ve orijinal dönem kutusunda çift fincanlı zarf

  TLSold
 • Sultan 2. Abdülhamit Tuğrası ve Osmanlı Devlet Arması kesme işçilikle desenlenderilmiş bardak. 16,5 cm., Taban kırığı dönem tamirli.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Sultan 2. Abdülhamit Tuğrası ve Osmanlı Devlet Arması kesme işçilikle desenlenderilmiş bardak. 16,5 cm., Taban kırığı dönem tamirli.

  TLSold
 • 1. Dünya Savaşı-Çok iyi kondisyonda ENVERİYE, Tuğra ve ayyıldızlı, 334 tarihli, 3594 numara

  Lot No: 16

  Lot: 16

  1. Dünya Savaşı-Çok iyi kondisyonda ENVERİYE, Tuğra ve ayyıldızlı, 334 tarihli, 3594 numara

  TLSold
 • Nalın - Takunya-18. yüzyıl sedef ve kemik ile bezeli, dolgun işçilikli çok iyi kondisyonda, koleksiyonluk bir eser

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Nalın - Takunya-18. yüzyıl sedef ve kemik ile bezeli, dolgun işçilikli çok iyi kondisyonda, koleksiyonluk bir eser

  TLSold
 • Maşrabi işçilikli ahşap çok iyi kondisyonda rahle 73 cm.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Maşrabi işçilikli ahşap çok iyi kondisyonda rahle 73 cm.

  TLSold
 • Üzeri "Ya Ali" yazılı ve sedef ve maküteri işçilikli üst tarafı açılan, içi hazneli kumaş kaplı sehpa. h: 53 cm.

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Üzeri "Ya Ali" yazılı ve sedef ve maküteri işçilikli üst tarafı açılan, içi hazneli kumaş kaplı sehpa. h: 53 cm.

  TLSold
 • 19. yüzyıl BOHEM, kapaklı minyatür parfüm şişesi h: 6 cm.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  19. yüzyıl BOHEM, kapaklı minyatür parfüm şişesi h: 6 cm.

  TLSold
 • Beykoz Fabrika-i Hümayün- Büyük Boy üzeri floral desen mineli ve altın yaldızlı parfüm şişesi

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Beykoz Fabrika-i Hümayün- Büyük Boy üzeri floral desen mineli ve altın yaldızlı parfüm şişesi

  TLSold
 • Beykoz Fabrika-i Hümayün-Beykoz Fabrika-i Hümayün parfüm şişeleri. Biri kapaklı 14 cm., diğeri büyük boy 19 cm

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Beykoz Fabrika-i Hümayün-Beykoz Fabrika-i Hümayün parfüm şişeleri. Biri kapaklı 14 cm., diğeri büyük boy 19 cm

  TLSold
 • Uzakdoğu-Damgalı çok iyi durumda bir çift Çin vazo (imzalı) 26 cm.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Uzakdoğu-Damgalı çok iyi durumda bir çift Çin vazo (imzalı) 26 cm.

  TLSold
 • Porselen-Çin ve Japon desenleri ile büyük boy 19y.y. İmari tabak (Kusursuz) d. 48 cm.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Porselen-Çin ve Japon desenleri ile büyük boy 19y.y. İmari tabak (Kusursuz) d. 48 cm.

  TLSold
 • Osmanlı ipek atlas üzeri dival işçilikli İstanbul işi, ortası şems motifli, mor Hanedan renginde altın sırma kusursuz Şehzade yorganı. 134x86 cm

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Osmanlı ipek atlas üzeri dival işçilikli İstanbul işi, ortası şems motifli, mor Hanedan renginde altın sırma kusursuz Şehzade yorganı. 134x86 cm

  TLSold
 • Ahşap marküteri işçilikli köşeleri radyal - yuvarlak, anahtarlı , cok iyi kondisyonda kutu 28x17,5x13 cm.

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Ahşap marküteri işçilikli köşeleri radyal - yuvarlak, anahtarlı , cok iyi kondisyonda kutu 28x17,5x13 cm.

  TLSold
 • VAN, Osmanlı Devlet Armalı, gümüş savatlı tabaka 8x9,5 cm.

  Lot No: 27

  Lot: 27

  VAN, Osmanlı Devlet Armalı, gümüş savatlı tabaka 8x9,5 cm.

  TLSold
 • ESER-İ İSTANBUL, tüm üst yüzeyi bağa, sedef ile bezeli Rumi raport desen içerisinde zarif çiçek motifli. Ayak köşe ve çevreleri kemik malzeme ile işlenmiştir, ayak kitabeleri beyaz ve arusek ile süslenmiş, ahşap orta sehpa. H: 68 cm., d: 65 cm.

  Lot No: 28

  Lot: 28

  ESER-İ İSTANBUL, tüm üst yüzeyi bağa, sedef ile bezeli Rumi raport desen içerisinde zarif çiçek motifli. Ayak köşe ve çevreleri kemik malzeme ile işlenmiştir, ayak kitabeleri beyaz ve arusek ile süslenmiş, ahşap orta sehpa. H: 68 cm., d: 65 cm.

  TLSold
 • 139 cm. yüksekliğinde ahşap doreli ŞAMDAN. Alt kaide kısmı girlandlı, Aslan ayaklı mükemmel işçilikli ve iyi kondisyonda.

  Lot No: 29

  Lot: 29

  139 cm. yüksekliğinde ahşap doreli ŞAMDAN. Alt kaide kısmı girlandlı, Aslan ayaklı mükemmel işçilikli ve iyi kondisyonda.

  TLSold
 • Bronz Heykel-MUSTAFA ATA. 1998, 30x21x6 cm.

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Bronz Heykel-MUSTAFA ATA. 1998, 30x21x6 cm.

  TLSold
 • Bronz Heykel-MAHİR GÜVEN. "Yatan Kadın", 1998, 9,5x16,5x7,2 cm.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Bronz Heykel-MAHİR GÜVEN. "Yatan Kadın", 1998, 9,5x16,5x7,2 cm.

  TLSold
 • Sapı altın kakmalı 19y.y mektup açacağı, 21,5 cm.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Sapı altın kakmalı 19y.y mektup açacağı, 21,5 cm.

  TLSold
 • Sultan 2 Abdülhamit insiyalli porselen tabak 23 cm.

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Sultan 2 Abdülhamit insiyalli porselen tabak 23 cm.

  TLSold
 • Üzeri eski harflerle "Darüşşafaka" yazılı motifli tabak, 24 cm.

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Üzeri eski harflerle "Darüşşafaka" yazılı motifli tabak, 24 cm.

  TLSold
 • Kenarları bitkisel motifli küçük boy gümüş hamam tası. 150 gram, 14,5 cm.

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Kenarları bitkisel motifli küçük boy gümüş hamam tası. 150 gram, 14,5 cm.

  TLSold
 • Bitkisel motifli orta boy A.R insiyalli gümüş hamam tası 234 gram

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Bitkisel motifli orta boy A.R insiyalli gümüş hamam tası 234 gram

  TLSold
 • PERET FILS İsviçre, 1900 başları, Rus pazarı için üretilmiş 84 damgalı gümüş cep saati.

  Lot No: 37

  Lot: 37

  PERET FILS İsviçre, 1900 başları, Rus pazarı için üretilmiş 84 damgalı gümüş cep saati.

  TLSold
 • Genelde kol saati olarak üretmiş olan MIDO markasının nadir cep saati örneği-1918 İsviçre MIDO marka altın cep saati, kösteği altın kaplama

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Genelde kol saati olarak üretmiş olan MIDO markasının nadir cep saati örneği-1918 İsviçre MIDO marka altın cep saati, kösteği altın kaplama

  TLSold
 • Resim-Tablo-Süleyman Saim Tekcan,1995, Özgün Baskı, 60x82 cm.

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Resim-Tablo-Süleyman Saim Tekcan,1995, Özgün Baskı, 60x82 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-MEHMET ÇETİNER imzalı,"Ferhunde Hanım", tuval üzeri yağlı boya 80x100 cm.

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Resim-Tablo-MEHMET ÇETİNER imzalı,"Ferhunde Hanım", tuval üzeri yağlı boya 80x100 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-MAHMUT DURMUŞ imzalı,2001, tuval üzeri yağlı boya, 95x73 cm.

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Resim-Tablo-MAHMUT DURMUŞ imzalı,2001, tuval üzeri yağlı boya, 95x73 cm.

  TLSold
 • LİMOGES-Küçük porselen kutusu içinde minik 4 adet şişesiyle parfümlük

  Lot No: 42

  Lot: 42

  LİMOGES-Küçük porselen kutusu içinde minik 4 adet şişesiyle parfümlük

  TLSold
 • BEYKOZ kusursuz çiçekli, mavi opalin daldırma 9x10 cm.

  Lot No: 43

  Lot: 43

  BEYKOZ kusursuz çiçekli, mavi opalin daldırma 9x10 cm.

  TLSold
 • Yıldız Porselen-YILDIZ Porselen, Ay Yıldız damgalı, Osmanlıca 1313 [1907] damgalı kahverengi tabak 14 cm.

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Yıldız Porselen-YILDIZ Porselen, Ay Yıldız damgalı, Osmanlıca 1313 [1907] damgalı kahverengi tabak 14 cm.

  TLSold
 • Yıldız Porselen-YILDIZ Porselen, Ay Yıldız damgalı, Osmanlıca 1313 [1907] damgalı, beyaz üzeri çiçek motifli tabak 18 cm.

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Yıldız Porselen-YILDIZ Porselen, Ay Yıldız damgalı, Osmanlıca 1313 [1907] damgalı, beyaz üzeri çiçek motifli tabak 18 cm.

  TLSold
 • Yıldız Porselen-YILDIZ Porselen, Ay Yıldız damgalı, Osmanlıca 1313 [1907] damgalı, beyaz üzeri çiçek motifli tabak 18 cm.

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Yıldız Porselen-YILDIZ Porselen, Ay Yıldız damgalı, Osmanlıca 1313 [1907] damgalı, beyaz üzeri çiçek motifli tabak 18 cm.

  TLSold
 • CELEDON, kapaklı Çin Vazo , 18y.y sonu 19y.y başı kusursuz koleksiyonluk bir eser. h: 59 cm, d: 36 cm.

  Lot No: 47

  Lot: 47

  CELEDON, kapaklı Çin Vazo , 18y.y sonu 19y.y başı kusursuz koleksiyonluk bir eser. h: 59 cm, d: 36 cm.

  TLSold
 • CELEDON, üzeri Dragon figürlü Çin Vazo h: 40 cm, d: 26 cm.

  Lot No: 48

  Lot: 48

  CELEDON, üzeri Dragon figürlü Çin Vazo h: 40 cm, d: 26 cm.

  TLSold
 • Osmanlı Gümüş aplikeli, kuş figürlü nadir örneklerden bebek takunyası. 11 cm.

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Osmanlı Gümüş aplikeli, kuş figürlü nadir örneklerden bebek takunyası. 11 cm.

  TLSold
 • Gümüş-T.C. Damgalı Gümüş Yemek Seti. 9 adet kase, 10 adet küçük tabak, 10 adet büyük tabak, 1 adet oval geniş tabak, 1 adet oval tabak, 2 adet küçük oval tabak, 1 adet büyük yuvarlak tabak, toplam 18 kg 619 gr.

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Gümüş-T.C. Damgalı Gümüş Yemek Seti. 9 adet kase, 10 adet küçük tabak, 10 adet büyük tabak, 1 adet oval geniş tabak, 1 adet oval tabak, 2 adet küçük oval tabak, 1 adet büyük yuvarlak tabak, toplam 18 kg 619 gr.

  TLSold
 • Kütahya- Kütahya iyi kondisyonda kapaklı şekerlik, koleksiyonluk bir eser. d: 10,5 cm.

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Kütahya- Kütahya iyi kondisyonda kapaklı şekerlik, koleksiyonluk bir eser. d: 10,5 cm.

  TLSold
 • CELEDON Fincan, kusursuz. h: 4,7 cm

  Lot No: 52

  Lot: 52

  CELEDON Fincan, kusursuz. h: 4,7 cm

  TLSold
 • BOHEM, yeşil cam üzeri asma ve üzüm motifleri ile bezeli nargile şişesi, iyi kondisyonda. 27 cm

  Lot No: 53

  Lot: 53

  BOHEM, yeşil cam üzeri asma ve üzüm motifleri ile bezeli nargile şişesi, iyi kondisyonda. 27 cm

  TLSold
 • Selvili, altın kakmalı Osmanlı Hattat Makası. Tutamaç kısımlarında "Ya Fettah" yazılı. 22,5 cm.

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Selvili, altın kakmalı Osmanlı Hattat Makası. Tutamaç kısımlarında "Ya Fettah" yazılı. 22,5 cm.

  TLSold
 • Selvili, altın kakmalı Osmanlı Hattat Makası. Tutamaç kısımlarında "Ya Fettah" yazılı. 25,5 cm.

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Selvili, altın kakmalı Osmanlı Hattat Makası. Tutamaç kısımlarında "Ya Fettah" yazılı. 25,5 cm.

  TLSold
 • Mineli pirinç kibritlik ve tabağı. Bordo ve beyaz motifli, altın yaldızlı yüksek mine işçilikli

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Mineli pirinç kibritlik ve tabağı. Bordo ve beyaz motifli, altın yaldızlı yüksek mine işçilikli

  TLSold
 • Tepsisi ile beraber gümüş kaplama, çıkarılabilir iç hazneli JARDİNYER. Tepsi: 53x36 cm. Toplam yükseklik 16,5 cm.

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Tepsisi ile beraber gümüş kaplama, çıkarılabilir iç hazneli JARDİNYER. Tepsi: 53x36 cm. Toplam yükseklik 16,5 cm.

  TLSold
 • SEVR, altın doreli, kuş ve çiçek desenleri ile dekore edilmiş, kapaklı, kusursuz şekerlik, h: 17 cm.

  Lot No: 58

  Lot: 58

  SEVR, altın doreli, kuş ve çiçek desenleri ile dekore edilmiş, kapaklı, kusursuz şekerlik, h: 17 cm.

  TLSold
 • Blue Blanc orta boy, kusursuz vazo h: 31 cm., ağız çapı 13,5 cm.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Blue Blanc orta boy, kusursuz vazo h: 31 cm., ağız çapı 13,5 cm.

  TLSold
 • Kaidesi ve kulpları bronz, kırmızı porselen üzerinde bebek meleklerle dekore edilmiş vazo 44 cm.

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Kaidesi ve kulpları bronz, kırmızı porselen üzerinde bebek meleklerle dekore edilmiş vazo 44 cm.

  TLSold
 • Çin - Gümüş başlığı üzerinde "Huzur - Sağlık - Bereket" yazılı Çin damgalı uzun baston. 128 cm.

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Çin - Gümüş başlığı üzerinde "Huzur - Sağlık - Bereket" yazılı Çin damgalı uzun baston. 128 cm.

  TLSold
 • Gümüş-Tuğralı gümüş bitkisel motifli hamam tası. 323 gram, 20,5 cm.

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Gümüş-Tuğralı gümüş bitkisel motifli hamam tası. 323 gram, 20,5 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-NURİ İYEM (d. 1915 - ö. 18 Haziran 2005), "N.İyem" imzalı, tuval üzeri yağlıboya, 64x92 cm. Çerçeve arkasında Nuri İyem tarafından Aileye hitaflı.

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Resim-Tablo-NURİ İYEM (d. 1915 - ö. 18 Haziran 2005), "N.İyem" imzalı, tuval üzeri yağlıboya, 64x92 cm. Çerçeve arkasında Nuri İyem tarafından Aileye hitaflı.

  TLSold
 • İMAD Kıta-İMAD ül HASENİ ketebeli mail kıta. Talik hattın piri İmad'ın kaleminin en güçlü olduğu dönemine ait beynessütur, altınlı ve muska koltuk tezhipli. 20,5x13,5 cm.

  Lot No: 64

  Lot: 64

  İMAD Kıta-İMAD ül HASENİ ketebeli mail kıta. Talik hattın piri İmad'ın kaleminin en güçlü olduğu dönemine ait beynessütur, altınlı ve muska koltuk tezhipli. 20,5x13,5 cm.

  TLSold
 • Sultan 2. Abdülhamit Tuğralı ve sah damgalı kalem işçilikli bardak. 50 gram

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Sultan 2. Abdülhamit Tuğralı ve sah damgalı kalem işçilikli bardak. 50 gram

  TLSold
 • Gümüş 2 bardak 165 gram (Sade, kenarları kalem işçilikli) ve 107 gram. (Gövde kısmında floral motifler mevcut)

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Gümüş 2 bardak 165 gram (Sade, kenarları kalem işçilikli) ve 107 gram. (Gövde kısmında floral motifler mevcut)

  TLSold
 • Sedef ve bağa işçilikli büyük boy, anahtarlık kısmı kemik, anahtarı mevcut kutu 28x18x20 cm.

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Sedef ve bağa işçilikli büyük boy, anahtarlık kısmı kemik, anahtarı mevcut kutu 28x18x20 cm.

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Bağa ve Sedef ile bezeli ahşap, içi aynalı, mücevher kutusu. 22,5x14x17 cm

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Osmanlı dönemi Bağa ve Sedef ile bezeli ahşap, içi aynalı, mücevher kutusu. 22,5x14x17 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Sedef işçilikli üç ayaklı sehpa. H: 70 cm., d: 53 cm.

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Osmanlı dönemi Sedef işçilikli üç ayaklı sehpa. H: 70 cm., d: 53 cm.

  TLSold
 • Koleksiyonluk bir eser-Osmanlı pazarına yapılmış blue blanc mini boy gülabdan 8,5 cm.

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Koleksiyonluk bir eser-Osmanlı pazarına yapılmış blue blanc mini boy gülabdan 8,5 cm.

  TLSold
 • Koleksiyonluk bir eser-Osmanlı pazarına yapılmış Kutani orta boy çift, imzalı kusursuz gülabdan. 15 cm.

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Koleksiyonluk bir eser-Osmanlı pazarına yapılmış Kutani orta boy çift, imzalı kusursuz gülabdan. 15 cm.

  TLSold
 • Koleksiyonluk bir eser-Osmanlı pazarına yapılmış Kutani mini boy, nadir ebatta çift, imzalı kusursuz gülabdan. 10 cm.

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Koleksiyonluk bir eser-Osmanlı pazarına yapılmış Kutani mini boy, nadir ebatta çift, imzalı kusursuz gülabdan. 10 cm.

  TLSold
 • BEYKOZ, altın yaldız ve renkli çiçek motifleri ile dolu kusursuz gülabdan. 27 cm.

  Lot No: 73

  Lot: 73

  BEYKOZ, altın yaldız ve renkli çiçek motifleri ile dolu kusursuz gülabdan. 27 cm.

  TLSold
 • BEYKOZ koparma opalin daldırma 10,5 cm.

  Lot No: 74

  Lot: 74

  BEYKOZ koparma opalin daldırma 10,5 cm.

  TLSold
 • Kristal kesme işçilikli kusursuz Osmanlı Nargile, Süleymaniye işi pirinç serli, h: 35 cm.

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Kristal kesme işçilikli kusursuz Osmanlı Nargile, Süleymaniye işi pirinç serli, h: 35 cm.

  TLSold
 • Hat-Kaligrafi-Talik Osmanlı kıta 133 tarihli, ketebesiz, etrafı yeni tezhipli. Tezhip sanatçısı "Aysun" imzalı, tezhip dahil 26x27 cm.

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Hat-Kaligrafi-Talik Osmanlı kıta 133 tarihli, ketebesiz, etrafı yeni tezhipli. Tezhip sanatçısı "Aysun" imzalı, tezhip dahil 26x27 cm.

  TLSold
 • Hat-Kaligrafi-MUSTAFA HALİM [ÖZYAZICI] ketebeli karalama, meşk, döneminin ebrulu paspartusunda. Paspartu dahil 24x30,5 cm.

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Hat-Kaligrafi-MUSTAFA HALİM [ÖZYAZICI] ketebeli karalama, meşk, döneminin ebrulu paspartusunda. Paspartu dahil 24x30,5 cm.

  TLSold
 • LONGINES marka 1910lar TRAUB BROS, masif 14 ayar altın cep saati. Köstek altın kaplama. Çalışır durumda.

  Lot No: 78

  Lot: 78

  LONGINES marka 1910lar TRAUB BROS, masif 14 ayar altın cep saati. Köstek altın kaplama. Çalışır durumda.

  TLSold
 • Osmanlı pazarı için üretilmiş, Türk Kadını imajlı Pulat tepsi 41x56 cm.

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Osmanlı pazarı için üretilmiş, Türk Kadını imajlı Pulat tepsi 41x56 cm.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi Sigortacılık-İTTİHAD-I MİLLİ TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ, Osmanlıca ve Fransızca yazılı tümüyle deri poliçe kabı 18 cm. Çok iyi kondisyonda.

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Osmanlı Dönemi Sigortacılık-İTTİHAD-I MİLLİ TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ, Osmanlıca ve Fransızca yazılı tümüyle deri poliçe kabı 18 cm. Çok iyi kondisyonda.

  TLSold
 • GEORGES BAREAU (1866-1931) - Kubbeli mermer kaidesi üzerinde patinalı bronzdan elinde defne çelengi ve tüy tutan kanatlı melek figürü heykeli. Üzerinde GLORIA, G BAREAU (Salon 1892) yazılı plaket mevcuttur. 30 cm.

  Lot No: 81

  Lot: 81

  GEORGES BAREAU (1866-1931) - Kubbeli mermer kaidesi üzerinde patinalı bronzdan elinde defne çelengi ve tüy tutan kanatlı melek figürü heykeli. Üzerinde GLORIA, G BAREAU (Salon 1892) yazılı plaket mevcuttur. 30 cm.

  TLSold
 • Tıp Tarihi-Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil’ ait toplam 215 adet fotoğraf.
1913 yılında Kabataş İdadisini birincilikle bitirerek Askeri-i Tıbbıye’yi yine birinci olarak kazanıp, eğitimini 1. Dünya Savaşı yılları arasında tamamlar. Milli Mücadele’nin başlangıcında İstanbul’dan Anadolu’ya gitmeye karar veren Atatürk ve Kurtuluş yanlısı genç vatansever aydınlar arasında o da vardı. İsteği Ankara tarafından kabul edildi. Kurtuluş Savaşı yıllarında, ilk önce Ankara Cebeci Hastanesi’nde, ardından sırayla; Sivas Çiçek Aşısı, Serum ve Kuduz Müessesesinde, Kayseri Hastanesi Dahiliye Mütehassıslığında, tekrar Sivas’da çalıştıktan sonra, Ankara Sarıkışla Hastanesi’ne atandı. Ankara Cebeci Hastanesi’nde çalışırken Atatürk’ün kanında sıtma plazmodisi saptadı. 1941 yılında profesör, 1957’de Ordinaryüs Profesör ünvanını aldı. 1955–1957 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı olarak da hizmet verdikten sonra 11 Temmuz 1985 tarihinde vefat etti. Ülkemizde tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, 1959’da Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından dönemin çok değerli tıp hocaları Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli, Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel, Prof. Dr. Reşat Garan, Prof. Dr. Sabih Oktay, Prof. Dr. Behiç Onul, Prof. Dr. Zafer Paykoç, Prof. Dr. Necmeddin Polvan’ın öncülüğünde bilimsel araştırmaları destekleme, başarılı bilim insanlarını ödüllendirme geleneği başlatan ekipte yer aldı. (http://kanbilim.com/?p=872)
Cumhuriyet Dönemi şartlarında, Arif İsmet Çetingil hocanın çabalarını ve Atatürk'ün Sıtma hastalığının teşhisini, Ankara Cebeci Hastahanesi ve Çapa Tıp Fakültesi'ndeki öğrencilerinin hayatını anlattığı youtube videosunu izleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=OKni1pOSMB0

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Tıp Tarihi-Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil’ ait toplam 215 adet fotoğraf. 1913 yılında Kabataş İdadisini birincilikle bitirerek Askeri-i Tıbbıye’yi yine birinci olarak kazanıp, eğitimini 1. Dünya Savaşı yılları arasında tamamlar. Milli Mücadele’nin başlangıcında İstanbul’dan Anadolu’ya gitmeye karar veren Atatürk ve Kurtuluş yanlısı genç vatansever aydınlar arasında o da vardı. İsteği Ankara tarafından kabul edildi. Kurtuluş Savaşı yıllarında, ilk önce Ankara Cebeci Hastanesi’nde, ardından sırayla; Sivas Çiçek Aşısı, Serum ve Kuduz Müessesesinde, Kayseri Hastanesi Dahiliye Mütehassıslığında, tekrar Sivas’da çalıştıktan sonra, Ankara Sarıkışla Hastanesi’ne atandı. Ankara Cebeci Hastanesi’nde çalışırken Atatürk’ün kanında sıtma plazmodisi saptadı. 1941 yılında profesör, 1957’de Ordinaryüs Profesör ünvanını aldı. 1955–1957 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı olarak da hizmet verdikten sonra 11 Temmuz 1985 tarihinde vefat etti. Ülkemizde tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, 1959’da Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından dönemin çok değerli tıp hocaları Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli, Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel, Prof. Dr. Reşat Garan, Prof. Dr. Sabih Oktay, Prof. Dr. Behiç Onul, Prof. Dr. Zafer Paykoç, Prof. Dr. Necmeddin Polvan’ın öncülüğünde bilimsel araştırmaları destekleme, başarılı bilim insanlarını ödüllendirme geleneği başlatan ekipte yer aldı. (http://kanbilim.com/?p=872) Cumhuriyet Dönemi şartlarında, Arif İsmet Çetingil hocanın çabalarını ve Atatürk'ün Sıtma hastalığının teşhisini, Ankara Cebeci Hastahanesi ve Çapa Tıp Fakültesi'ndeki öğrencilerinin hayatını anlattığı youtube videosunu izleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=OKni1pOSMB0

  TLSold
 • Kaidesi mine işçilikli mavi camlı laledan 35 cm.

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Kaidesi mine işçilikli mavi camlı laledan 35 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-ERGİN İNAN,2021, Özgün Baskı, 69x69,5 cm.

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Resim-Tablo-ERGİN İNAN,2021, Özgün Baskı, 69x69,5 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-ERGİN İNAN,2021, Özgün Baskı, 69x69,5 cm.

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Resim-Tablo-ERGİN İNAN,2021, Özgün Baskı, 69x69,5 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-ŞÜKRÜ ERDİREN imzalı 50x60 cm. tuval üzeri yağlı boya

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Resim-Tablo-ŞÜKRÜ ERDİREN imzalı 50x60 cm. tuval üzeri yağlı boya

  TLSold
 • Resim-Tablo-İLHAM DADAŞOV, "Sultan Beyazıt"tuval üzeri yağlıboya, arka kısmında "Artist İLHAM DADAŞOV'' damgalı, 60x50 cm.

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Resim-Tablo-İLHAM DADAŞOV, "Sultan Beyazıt"tuval üzeri yağlıboya, arka kısmında "Artist İLHAM DADAŞOV'' damgalı, 60x50 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-İLHAM DADAŞOV, "Sultan 1. Mehmet" tuval üzeri yağlıboya, arkada 60x50 cm.

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Resim-Tablo-İLHAM DADAŞOV, "Sultan 1. Mehmet" tuval üzeri yağlıboya, arkada 60x50 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-SEZGİN MALKOÇ imzalı, tuval üzeri yağlı boya, 160x95 cm.

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Resim-Tablo-SEZGİN MALKOÇ imzalı, tuval üzeri yağlı boya, 160x95 cm.

  TLSold
 • ÇOK NADİR-OSMANLI İSTANBUL KABARTMA HARİTA - EDİRNEKARİ çerçevesi içinde. İç çerçeve üstünde "Hamdi" imzası okunuyor. 54x66 cm. [1891] Osmanlı dönemi yapılmış kabartma haritalar oldukça nadir olup hiçbir koleksiyonerde mevcudu yoktur. 

Referans:

''Tarihi Kabartma Haritalarımız - Historical Relief Maps, Cevat Ülkekul, 1998''

  Lot No: 90

  Lot: 90

  ÇOK NADİR-OSMANLI İSTANBUL KABARTMA HARİTA - EDİRNEKARİ çerçevesi içinde. İç çerçeve üstünde "Hamdi" imzası okunuyor. 54x66 cm. [1891] Osmanlı dönemi yapılmış kabartma haritalar oldukça nadir olup hiçbir koleksiyonerde mevcudu yoktur. Referans: ''Tarihi Kabartma Haritalarımız - Historical Relief Maps, Cevat Ülkekul, 1998''

  TLSold
 • Denizcilik-Mukavva üzeri Osmanlı Gemi Görselli takvim- poster. Altta "İstanbul'dan hareket eden postalar" gibi bilgiler mevcut. Sol yan tarafta bir cm kadar kesik mevcut. 49x27,5 cm.

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Denizcilik-Mukavva üzeri Osmanlı Gemi Görselli takvim- poster. Altta "İstanbul'dan hareket eden postalar" gibi bilgiler mevcut. Sol yan tarafta bir cm kadar kesik mevcut. 49x27,5 cm.

  TLSold
 • 1. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında bir Osmanlı Diplomatının evrak-ı metrukesi. -Galip Kemali Söylemezoğlu (d. 1873, Erzurum) - (ö. 1960), Türk diplomat. Atina ve Roma gibi elçiliği sırasında yaşadıkları, verdiği haberler, Said Halim Paşa ve diğer erkana gönderdiği raporlar ve 2 ciltt içinde 10 defterden oluşan el yazısı günlüğünü içeren, bu arada 1. Dünya Savaşında Türk Yunan Münasebeti üzerine 128 sayfalık raporu ve buna benzer birçok Hariciye ile ilgili belgeden oluşan tereke. Venizelos’tan Bulgar ve birçok dönemin ilerigelenlerinden gelmiş ıslak yazı ve imzalı mektuplar, imzalı fotoğraflara haiz etütlük yüzlerce belge…

Diplomat ve yazar Galip Kemali Söylemezoğlu, 1873 Ramazanında Bingazi’de dünyaya geldi. Babasının memuriyetinden dolayı Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yaşadı. 1902-1922 tarihleri arasında Osmanlı’nın en buhranlı tarihlerinde, yirmiden fazla Balkan ve Avrupa devletinde yaklaşık otuz yıl çeşitli görevlerde bulundu. Galip Kemali Bey, 1908 Meşrutiyet’ten önce Romanya’da, Balkan Harbi öncesinden 1916’ya kadar 6 yıl Yunanistan’da, Brest Litovsk Barışı sonrası Mart 1918’den itibaren 8 ay Rusya’da Moskova sefaretinde görev yaptı.

İstanbul’un 13 Kasım 1918’da işgali sırasında burada bulunan Galip Kemali Bey, Damat Ferit Hükümeti’nde beş buçuk ay çalıştı. 1 Aralık 1918’de Mütareke Komisyonu Başkanı olan Galip Kemali, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine yedi buçuk aydır sürdürdüğü bu görevinden istifa etti ancak Damat Ferit’in iknasıyla İstanbul Hükümeti’nde Muhaberat bölümünde memuriyete başladı. Haziran 1919’da İtalya’ya gidip Roma’da temaslarda bulunduğu iki yıl içinde, izlenimlerini rapor olarak İstanbul’a gönderen Galip Kemali Bey, Avrupa kamuoyunu da Türkiye hakkında bilgilendirdi.

16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgali üzerine tepkisini tüm devletlerin meclislerine gönderdiği “Medeni Milletlerden İstimdat” başlıklı feryatnameyle gösteren Galip Kemali Bey, Türk davasını anlatmak üzere, Nisan 1920’de San Remo’da toplanan konferansın başkanı M. Nitti’ye bir muhtıra verdi. Aynı zamanda Osmanlı Hükümeti’ne konferans ile ilgili bilgi ve görüşlerini de bildirdi. Roma’da bulunduğu sırada 1920’nin ortalarında toplanan Edirne Kongresi’nin aldığı kararlara göre, davalarını yurt dışında savunma konusunda kendisinden yardım istenen Galip Kemali Bey, konuyu Fransa ve İtalya basınında gündeme getirdi. Avrupa’daki çalışmalarından İngiltere Başbakanı Loyd George’nin rahatsız olması üzerine Damat Ferit tarafından İstanbul’a çağrılan Galip Kemali Bey, denileni yapmayarak rapor göndermeye devam etti.

5 Haziran 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla Galip Kemali Bey’e bir telgraf göndererek kendileriyle birlikte çalışmak üzere onu Ankara’ya davet etti. Ailevi nedenlerden dolayı hemen gelemeyeceğini bildiren Galip Kemali Bey, İstanbul’da Tevfik Paşa Hükümeti’nin kurulmasıyla İstanbul’a gelerek görüşmeler yaptı ve 25 Aralık 1920 tarihinde sefaret görevine atandı. Bu tarihlerde Roma’da iken Türk-Yunan ilişkilerine ve sınırına dair söylediklerinden dolayı Ankara’daki önemli gazetelerden eleştiriler aldı. Örneğin; 15 Şubat 1921 tarihli Yeni Gün ve 24 Şubat 1921 tarihli Hakimiyet-i Milliye “Tasvip Etmediğimiz Şeyler” başlıklı yazılarda bir sefirin sınır belirleme konusunda ölçülü olması gerektiği belirtilmekteydi.

150’liklerden Süleyman Şefik’in (Kuvay-ı İnzibatiye Başkomutanı) kardeşi olmasına rağmen Nisan 1921 tarihli Londra Konferansı’na Büyük Millet Meclisi temsilcisi olarak katılan Bekir Sami Bey tarafından kendisine Tahran sefirliği teklif edildi ancak Bekir Sami Bey’in istifası üzerine bu konu gündeme gelmedi. Aynı tarihlerde artık ömrünü tamamlayan Osmanlı Devleti Hariciye Nazırlığından aldığı telgraf üzerine kendisine teklif edilen Stockholm ve Kopenhag elçiliklerini kabul etti ve 3 Temmuz 1921 tarihinde görevine başladı. Öte yandan bu tarihte Mustafa Kemal Paşa’ya bir mektup yazarak davet eder ve gerek duyarlarsa Ankara’ya gelmeye hazır olduğunu belirtti. Stockholm’de bir buçuk yıl kaldıktan sonra Avrupa’daki Osmanlı Sefaretlerinin kapanması üzerine 1922 yılı yazında Stockholm ve Kopenhag Sefiri sıfatıyla Ankara’ya yazdığı yazısı “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin Stockholm ve Kopenhag’da sefiri yoktur. Babıali ile muhabere ettiğinden nam ve hümayunlar tevziinden bahsettiğinden bizimle münasebeti olmaması lazım gelen bir zattır” denilerek iade edildi. Gelişmeler neticesinde 1 Eylül 1922’de görevinden ayrılarak Türkiye’ye döndü. Osmanlı padişahını ve hariciyesini ziyaret ettikten ve İstanbul’daki durumu gördükten sonra, Büyük Taarruz’un yeni bittiği sıralarda Ankara’ya giderek İsmet Paşa, Fevzi Paşa gibi bazı komutanlarla görüştü. “Atatürk nazarında beni saltanatçı diye kötülediler. Bana yüzünü göstermediler” sitemini ve 1930 yılında dönemin Hariciye Vekili tarafından emekliye sevk edilmesinin üzüntüsünü yazdığı eserlerinde dile getiren Galip Kemali, 1960’da 87 yaşında öldü. (https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/galip-kemali-soylemezoglu-1873-1960/)

  Lot No: 92

  Lot: 92

  1. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında bir Osmanlı Diplomatının evrak-ı metrukesi. -Galip Kemali Söylemezoğlu (d. 1873, Erzurum) - (ö. 1960), Türk diplomat. Atina ve Roma gibi elçiliği sırasında yaşadıkları, verdiği haberler, Said Halim Paşa ve diğer erkana gönderdiği raporlar ve 2 ciltt içinde 10 defterden oluşan el yazısı günlüğünü içeren, bu arada 1. Dünya Savaşında Türk Yunan Münasebeti üzerine 128 sayfalık raporu ve buna benzer birçok Hariciye ile ilgili belgeden oluşan tereke. Venizelos’tan Bulgar ve birçok dönemin ilerigelenlerinden gelmiş ıslak yazı ve imzalı mektuplar, imzalı fotoğraflara haiz etütlük yüzlerce belge… Diplomat ve yazar Galip Kemali Söylemezoğlu, 1873 Ramazanında Bingazi’de dünyaya geldi. Babasının memuriyetinden dolayı Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yaşadı. 1902-1922 tarihleri arasında Osmanlı’nın en buhranlı tarihlerinde, yirmiden fazla Balkan ve Avrupa devletinde yaklaşık otuz yıl çeşitli görevlerde bulundu. Galip Kemali Bey, 1908 Meşrutiyet’ten önce Romanya’da, Balkan Harbi öncesinden 1916’ya kadar 6 yıl Yunanistan’da, Brest Litovsk Barışı sonrası Mart 1918’den itibaren 8 ay Rusya’da Moskova sefaretinde görev yaptı. İstanbul’un 13 Kasım 1918’da işgali sırasında burada bulunan Galip Kemali Bey, Damat Ferit Hükümeti’nde beş buçuk ay çalıştı. 1 Aralık 1918’de Mütareke Komisyonu Başkanı olan Galip Kemali, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine yedi buçuk aydır sürdürdüğü bu görevinden istifa etti ancak Damat Ferit’in iknasıyla İstanbul Hükümeti’nde Muhaberat bölümünde memuriyete başladı. Haziran 1919’da İtalya’ya gidip Roma’da temaslarda bulunduğu iki yıl içinde, izlenimlerini rapor olarak İstanbul’a gönderen Galip Kemali Bey, Avrupa kamuoyunu da Türkiye hakkında bilgilendirdi. 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgali üzerine tepkisini tüm devletlerin meclislerine gönderdiği “Medeni Milletlerden İstimdat” başlıklı feryatnameyle gösteren Galip Kemali Bey, Türk davasını anlatmak üzere, Nisan 1920’de San Remo’da toplanan konferansın başkanı M. Nitti’ye bir muhtıra verdi. Aynı zamanda Osmanlı Hükümeti’ne konferans ile ilgili bilgi ve görüşlerini de bildirdi. Roma’da bulunduğu sırada 1920’nin ortalarında toplanan Edirne Kongresi’nin aldığı kararlara göre, davalarını yurt dışında savunma konusunda kendisinden yardım istenen Galip Kemali Bey, konuyu Fransa ve İtalya basınında gündeme getirdi. Avrupa’daki çalışmalarından İngiltere Başbakanı Loyd George’nin rahatsız olması üzerine Damat Ferit tarafından İstanbul’a çağrılan Galip Kemali Bey, denileni yapmayarak rapor göndermeye devam etti. 5 Haziran 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla Galip Kemali Bey’e bir telgraf göndererek kendileriyle birlikte çalışmak üzere onu Ankara’ya davet etti. Ailevi nedenlerden dolayı hemen gelemeyeceğini bildiren Galip Kemali Bey, İstanbul’da Tevfik Paşa Hükümeti’nin kurulmasıyla İstanbul’a gelerek görüşmeler yaptı ve 25 Aralık 1920 tarihinde sefaret görevine atandı. Bu tarihlerde Roma’da iken Türk-Yunan ilişkilerine ve sınırına dair söylediklerinden dolayı Ankara’daki önemli gazetelerden eleştiriler aldı. Örneğin; 15 Şubat 1921 tarihli Yeni Gün ve 24 Şubat 1921 tarihli Hakimiyet-i Milliye “Tasvip Etmediğimiz Şeyler” başlıklı yazılarda bir sefirin sınır belirleme konusunda ölçülü olması gerektiği belirtilmekteydi. 150’liklerden Süleyman Şefik’in (Kuvay-ı İnzibatiye Başkomutanı) kardeşi olmasına rağmen Nisan 1921 tarihli Londra Konferansı’na Büyük Millet Meclisi temsilcisi olarak katılan Bekir Sami Bey tarafından kendisine Tahran sefirliği teklif edildi ancak Bekir Sami Bey’in istifası üzerine bu konu gündeme gelmedi. Aynı tarihlerde artık ömrünü tamamlayan Osmanlı Devleti Hariciye Nazırlığından aldığı telgraf üzerine kendisine teklif edilen Stockholm ve Kopenhag elçiliklerini kabul etti ve 3 Temmuz 1921 tarihinde görevine başladı. Öte yandan bu tarihte Mustafa Kemal Paşa’ya bir mektup yazarak davet eder ve gerek duyarlarsa Ankara’ya gelmeye hazır olduğunu belirtti. Stockholm’de bir buçuk yıl kaldıktan sonra Avrupa’daki Osmanlı Sefaretlerinin kapanması üzerine 1922 yılı yazında Stockholm ve Kopenhag Sefiri sıfatıyla Ankara’ya yazdığı yazısı “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin Stockholm ve Kopenhag’da sefiri yoktur. Babıali ile muhabere ettiğinden nam ve hümayunlar tevziinden bahsettiğinden bizimle münasebeti olmaması lazım gelen bir zattır” denilerek iade edildi. Gelişmeler neticesinde 1 Eylül 1922’de görevinden ayrılarak Türkiye’ye döndü. Osmanlı padişahını ve hariciyesini ziyaret ettikten ve İstanbul’daki durumu gördükten sonra, Büyük Taarruz’un yeni bittiği sıralarda Ankara’ya giderek İsmet Paşa, Fevzi Paşa gibi bazı komutanlarla görüştü. “Atatürk nazarında beni saltanatçı diye kötülediler. Bana yüzünü göstermediler” sitemini ve 1930 yılında dönemin Hariciye Vekili tarafından emekliye sevk edilmesinin üzüntüsünü yazdığı eserlerinde dile getiren Galip Kemali, 1960’da 87 yaşında öldü. (https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/galip-kemali-soylemezoglu-1873-1960/)

  TLSold
 • 1914-16, 1. Dünya Savaşı, 4lü İttifak tabak. Sultan Reşat, Ferdinand, 2. Wilhelm, Franz Joseph, 25,5 cm.

  Lot No: 93

  Lot: 93

  1914-16, 1. Dünya Savaşı, 4lü İttifak tabak. Sultan Reşat, Ferdinand, 2. Wilhelm, Franz Joseph, 25,5 cm.

  TLSold
 • Parça - Blok KEHRİBAR kolye, 6,5x7x2,3 cm., 80 gram

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Parça - Blok KEHRİBAR kolye, 6,5x7x2,3 cm., 80 gram

  TLSold
 • Takı-Gümüş aksamlı, üç sıralı eski mercan kolye

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Takı-Gümüş aksamlı, üç sıralı eski mercan kolye

  TLSold
 • Takı-Gümüş, elmaslı çiçek formunda broş 5x3,5 cm.

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Takı-Gümüş, elmaslı çiçek formunda broş 5x3,5 cm.

  TLSold
 • Takı-Pembe mineli, elmaslarla bezeli KELEBEK formunda broş 5x3 cm.

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Takı-Pembe mineli, elmaslarla bezeli KELEBEK formunda broş 5x3 cm.

  TLSold
 • Takı-22 ayar altın üzeri kum incili ve Seylan taşlı küpe

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Takı-22 ayar altın üzeri kum incili ve Seylan taşlı küpe

  TLSold
 • Takı-Elmas ve kök zümrütlü eski montür küpe

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Takı-Elmas ve kök zümrütlü eski montür küpe

  TLSold
 • Köşeli formda kristal kusursuz hokka h: 7,5 cm. 6,5 cm.

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Köşeli formda kristal kusursuz hokka h: 7,5 cm. 6,5 cm.

  TLSold
 • Artdeco kusursuz kristal hokka 22 x 10 cm.

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Artdeco kusursuz kristal hokka 22 x 10 cm.

  TLSold
 • Gümüş-Tuğralı, sah damgalı, gümüş bir çift bardak. İkisi 186 gram

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Gümüş-Tuğralı, sah damgalı, gümüş bir çift bardak. İkisi 186 gram

  TLSold
 • Gümüş-İki adet gümüş, tuğralı iftarlık 165 gr., d: 10, 5 cm.

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Gümüş-İki adet gümüş, tuğralı iftarlık 165 gr., d: 10, 5 cm.

  TLSold
 • Sedef işlemeli küçük boy rahle 39 cm

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Sedef işlemeli küçük boy rahle 39 cm

  TLSold
 • LİMOGES-LIMOGES, çift kulplu, kapaklı, tabağı ile birlikte çok iyi kondisyonda, altları damgalı ve yazılı kupa. H: 16 cm.

  Lot No: 105

  Lot: 105

  LİMOGES-LIMOGES, çift kulplu, kapaklı, tabağı ile birlikte çok iyi kondisyonda, altları damgalı ve yazılı kupa. H: 16 cm.

  TLSold
 • 3 parça çay takımı ve tepsisi

  Lot No: 106

  Lot: 106

  3 parça çay takımı ve tepsisi

  TLSold
 • Kapağı bizoteli orijinal camlı, pirinç aksamı dekorlu, oval formda mücevher kutusu, 13,5x10x5,5 cm.

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Kapağı bizoteli orijinal camlı, pirinç aksamı dekorlu, oval formda mücevher kutusu, 13,5x10x5,5 cm.

  TLSold
 • Gümüş-Tuğralı gümüş bardak 69 gram

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Gümüş-Tuğralı gümüş bardak 69 gram

  TLSold
 • Gümüş-Tuğralı gümüş bardak 66 gram

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Gümüş-Tuğralı gümüş bardak 66 gram

  TLSold
 • Gümüş-Gümüş K100 Marounian damgalı bardak 72 gram.

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Gümüş-Gümüş K100 Marounian damgalı bardak 72 gram.

  TLSold
 • Gümüş-Tuğralı gümüş bardak 54 gram

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Gümüş-Tuğralı gümüş bardak 54 gram

  TLSold
 • Gümüş-Tuğralı gümüş bardak 91 gram

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Gümüş-Tuğralı gümüş bardak 91 gram

  TLSold
 • Gümüş-Tuğralı gümüş bardak 95 gram

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Gümüş-Tuğralı gümüş bardak 95 gram

  TLSold
 • Osmanlıca damgalı, kalın bakırdan imal edilmiş, tutamakları "Azizi" formda (Sultan Abdülaziz dönemi) kapaklı, çift SAHAN

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Osmanlıca damgalı, kalın bakırdan imal edilmiş, tutamakları "Azizi" formda (Sultan Abdülaziz dönemi) kapaklı, çift SAHAN

  TLSold
 • Kalın, bakır, usta damgalı küçük kahve tepsisi, d: 28 cm.

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Kalın, bakır, usta damgalı küçük kahve tepsisi, d: 28 cm.

  TLSold
 • Selvi motifli, iyi durumda kapaklı Hamam Kildanlığı

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Selvi motifli, iyi durumda kapaklı Hamam Kildanlığı

  TLSold
 • İki adet bakır kahvedan 30 cm. Bir tanesinin üzerinde "Ali" ismi ve 1317 (1911) tarihi mevcut.

  Lot No: 117

  Lot: 117

  İki adet bakır kahvedan 30 cm. Bir tanesinin üzerinde "Ali" ismi ve 1317 (1911) tarihi mevcut.

  TLSold
 • Üzerinde 17 Dec 1861 tarihi yazılı, Bohem cam hazneli gümüş hokka, 165 gram. 19,5 cm.

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Üzerinde 17 Dec 1861 tarihi yazılı, Bohem cam hazneli gümüş hokka, 165 gram. 19,5 cm.

  TLSold
 • Floral desenli çok iyi durumda porselen hokka takımı 25x12 cm.

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Floral desenli çok iyi durumda porselen hokka takımı 25x12 cm.

  TLSold
 • İbrik - Gülabdan-Kobalt mavi üzeri altın yaldız işçilikli, çiçek motifli küçük boy BEYKOZ gülsuyu ibriği 13 cm.

  Lot No: 120

  Lot: 120

  İbrik - Gülabdan-Kobalt mavi üzeri altın yaldız işçilikli, çiçek motifli küçük boy BEYKOZ gülsuyu ibriği 13 cm.

  TLSold
 • Köşeli form BEYKOZ karaf 20 cm. (Ağiz kısmı çatlak mevcut - Haliyle)

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Köşeli form BEYKOZ karaf 20 cm. (Ağiz kısmı çatlak mevcut - Haliyle)

  TLSold
 • BEYKOZ hazneli bir çift gaz lambası h: 40 cm.

  Lot No: 122

  Lot: 122

  BEYKOZ hazneli bir çift gaz lambası h: 40 cm.

  TLSold
 • Mineli BEYKOZ karaf 18 cm.

  Lot No: 123

  Lot: 123

  Mineli BEYKOZ karaf 18 cm.

  TLSold
 • BEYKOZ beyaz mineli, altın yaldız süslemeli, floral desenli karaf. 18 cm.

  Lot No: 124

  Lot: 124

  BEYKOZ beyaz mineli, altın yaldız süslemeli, floral desenli karaf. 18 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-ÜMMET KARACA, imzalı, "Adalar" manzara, tuval üzeri yağlıboya, 50x64 cm.

  Lot No: 125

  Lot: 125

  Resim-Tablo-ÜMMET KARACA, imzalı, "Adalar" manzara, tuval üzeri yağlıboya, 50x64 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-TÜRKER GÜNEŞOĞLU 2021 imzalı, tuval üzeri yağlı boya, 55x77 cm.

  Lot No: 126

  Lot: 126

  Resim-Tablo-TÜRKER GÜNEŞOĞLU 2021 imzalı, tuval üzeri yağlı boya, 55x77 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-N[ikolay] SARAFANOV, Stamboul, imzalı kağıt üzeri suluboya 43,5x30 cm.

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Resim-Tablo-N[ikolay] SARAFANOV, Stamboul, imzalı kağıt üzeri suluboya 43,5x30 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-ZAHİR GÜVEMLİ. Düralit üzeri yağlıboya, 60x45 cm.

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Resim-Tablo-ZAHİR GÜVEMLİ. Düralit üzeri yağlıboya, 60x45 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-Orta Avrupa ekolü 19. yüzyıl rantuale tuval üzeri yağlı boya, 53x39 cm. İmza okunamadı.

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Resim-Tablo-Orta Avrupa ekolü 19. yüzyıl rantuale tuval üzeri yağlı boya, 53x39 cm. İmza okunamadı.

  TLSold
 • Özgün Baskı-İBRAHİM ÖZ, "Balıklar", Serigrafi, Nümerite 79/90, 45x60 cm.

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Özgün Baskı-İBRAHİM ÖZ, "Balıklar", Serigrafi, Nümerite 79/90, 45x60 cm.

  TLSold
 • Özgün Baskı-İBRAHİM ÖZ "Natürmort", Serigrafi, Nümerite 53/100, 33x60 cm.

  Lot No: 131

  Lot: 131

  Özgün Baskı-İBRAHİM ÖZ "Natürmort", Serigrafi, Nümerite 53/100, 33x60 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-PELİN ÖZER 2007 imzalı, tuval üzeri yağlı boya,79x59 cm.

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Resim-Tablo-PELİN ÖZER 2007 imzalı, tuval üzeri yağlı boya,79x59 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-PELİN ÖZER 2007 imzalı, tuval üzeri yağlı boya,79x59 cm.

  Lot No: 133

  Lot: 133

  Resim-Tablo-PELİN ÖZER 2007 imzalı, tuval üzeri yağlı boya,79x59 cm.

  TLSold
 • Özgün Baskı-VEYSEL ERÜSTÜN imzalı. Kendi baskısı, Nümerite 2/10, 50x35 cm.

  Lot No: 134

  Lot: 134

  Özgün Baskı-VEYSEL ERÜSTÜN imzalı. Kendi baskısı, Nümerite 2/10, 50x35 cm.

  TLSold
 • Özgün Baskı-İBRAHİM ÖZ, "Çiçekler", Serigrafi, Nümerite 78/90, 45x60 cm.

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Özgün Baskı-İBRAHİM ÖZ, "Çiçekler", Serigrafi, Nümerite 78/90, 45x60 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-TÜRKER GÜNEŞOĞLU imzalı, tuval üzeri yağlı boya, 40x30 cm.

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Resim-Tablo-TÜRKER GÜNEŞOĞLU imzalı, tuval üzeri yağlı boya, 40x30 cm.

  TLSold
 • 19. yüzyıl İngiliz kasası gül ağacı, ahşap masa saati. Dekorları, ayakları ve kadranı metal 44x30 cm.

  Lot No: 137

  Lot: 137

  19. yüzyıl İngiliz kasası gül ağacı, ahşap masa saati. Dekorları, ayakları ve kadranı metal 44x30 cm.

  TLSold
 • Ahşap kaidesi üstünde bronz, üzeri dragon figürlü lambader 49 cm.

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Ahşap kaidesi üstünde bronz, üzeri dragon figürlü lambader 49 cm.

  TLSold
 • Christofle marka kapaklı sahan 17 cm. kapakta inisiyal mevcut

  Lot No: 139

  Lot: 139

  Christofle marka kapaklı sahan 17 cm. kapakta inisiyal mevcut

  TLSold
 • Ateşi kehribar saplı, 8 ayar altın yüksüklü lüle taşı pipo, 18 cm.

  Lot No: 140

  Lot: 140

  Ateşi kehribar saplı, 8 ayar altın yüksüklü lüle taşı pipo, 18 cm.

  TLSold
 • Tuğra motifli, savatlı gümüş sigara ağızlık 10,5 cm.

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Tuğra motifli, savatlı gümüş sigara ağızlık 10,5 cm.

  TLSold
 • Pembe metal üzeri mineli, kenarları pirinç kutu. 11x7x6 cm.

  Lot No: 142

  Lot: 142

  Pembe metal üzeri mineli, kenarları pirinç kutu. 11x7x6 cm.

  TLSold
 • BOULLE işçilikli Perdelik, iki baş tarafı pirinç figürlerle, 60 cm.

  Lot No: 143

  Lot: 143

  BOULLE işçilikli Perdelik, iki baş tarafı pirinç figürlerle, 60 cm.

  TLSold
 • Bronz Çin , haneleri porselen hokka 30x17x 17 cm.

  Lot No: 144

  Lot: 144

  Bronz Çin , haneleri porselen hokka 30x17x 17 cm.

  TLSold
 • MEISSEN, Agustus Rex Dresden A.R. Sıraltı mavi damgalı, çift pembe gülabdan h: 18,5 cm.

  Lot No: 145

  Lot: 145

  MEISSEN, Agustus Rex Dresden A.R. Sıraltı mavi damgalı, çift pembe gülabdan h: 18,5 cm.

  TLSold
 • Çin, 18. yüzyıl sonları, eski porselen Lambader h: 48 cm.

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Çin, 18. yüzyıl sonları, eski porselen Lambader h: 48 cm.

  TLSold
 • VİYANA Art Nouveau, doreli, kabartmalı kusursuz çift fincan

  Lot No: 147

  Lot: 147

  VİYANA Art Nouveau, doreli, kabartmalı kusursuz çift fincan

  TLSold
 • 3 parçadan oluşan Tutya saat takımı. H: 73 cm.

  Lot No: 148

  Lot: 148

  3 parçadan oluşan Tutya saat takımı. H: 73 cm.

  TLSold
 • Sırma işçilikli, çok iyi kondisyonda deri hanım cüzdanı 9x11 cm.

  Lot No: 149

  Lot: 149

  Sırma işçilikli, çok iyi kondisyonda deri hanım cüzdanı 9x11 cm.

  TLSold
 • Gümüş kaplama sepeti içinde ortadaki kapaklı 5 cam bölmeli deko kahvaltı seti. 18x28 cm.

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Gümüş kaplama sepeti içinde ortadaki kapaklı 5 cam bölmeli deko kahvaltı seti. 18x28 cm.

  TLSold
 • Uzakdoğu-Sabun taşından yapılmış kaidesi üzerinde Çin figür heykel 20 cm.

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Uzakdoğu-Sabun taşından yapılmış kaidesi üzerinde Çin figür heykel 20 cm.

  TLSold
 • Tüm yüzeyleri dolgun sedef ile derin kalem işçilikli lale ve yaprak motifli mücevher kutusu. Anahtarı mevcuttur. 22x17x9 cm.

  Lot No: 152

  Lot: 152

  Tüm yüzeyleri dolgun sedef ile derin kalem işçilikli lale ve yaprak motifli mücevher kutusu. Anahtarı mevcuttur. 22x17x9 cm.

  TLSold
 • İyi kondisyonda İmari gülabdan 21 cm.

  Lot No: 153

  Lot: 153

  İyi kondisyonda İmari gülabdan 21 cm.

  TLSold
 • Mermer kaidesi üzerinde bronz geyik figürü içine yerleştirilmiş, borazan çiçeği formunda üzeri floral dekorlu beyaz opalin vazo. H: 19 cm.

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Mermer kaidesi üzerinde bronz geyik figürü içine yerleştirilmiş, borazan çiçeği formunda üzeri floral dekorlu beyaz opalin vazo. H: 19 cm.

  TLSold
 • Camı sarı-yeşil renkte, tek kulplu, kapaklı tutya karaf. Bir tarafında Bachus diğer tarafında eşi Ariadne röliyefleri, asma ve üzüm figürleri ile dekore edilmiş, tutamağı kanatlı kadın figürleri ile çok iyi durumda. 31 cm.

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Camı sarı-yeşil renkte, tek kulplu, kapaklı tutya karaf. Bir tarafında Bachus diğer tarafında eşi Ariadne röliyefleri, asma ve üzüm figürleri ile dekore edilmiş, tutamağı kanatlı kadın figürleri ile çok iyi durumda. 31 cm.

  TLSold
 • Camı kırmızı renkte, tek kulplu, kapaklı tutya karaf. Bir tarafında Bachus diğer tarafında eşi Ariadne röliyefleri, asma ve üzüm figürleri ile dekore edilmiş, tutamağı kanatlı kadın figürleri ile çok iyi durumda. 31 cm.

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Camı kırmızı renkte, tek kulplu, kapaklı tutya karaf. Bir tarafında Bachus diğer tarafında eşi Ariadne röliyefleri, asma ve üzüm figürleri ile dekore edilmiş, tutamağı kanatlı kadın figürleri ile çok iyi durumda. 31 cm.

  TLSold
 • Camı bakır renginde çift kulplu tutya karaf. Bir tarafında Bachus diğer tarafında eşi Ariadne röliyefleri, asma ve üzüm figürleri ile dekore edilmiş, tutamakları kanatlı kadın figürleri ile çok iyi durumda. 31 cm.

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Camı bakır renginde çift kulplu tutya karaf. Bir tarafında Bachus diğer tarafında eşi Ariadne röliyefleri, asma ve üzüm figürleri ile dekore edilmiş, tutamakları kanatlı kadın figürleri ile çok iyi durumda. 31 cm.

  TLSold
 • Renkli cam üzeri mineli, el boyama pirinç ağızlıklı kapaklı karaf 16 cm.

  Lot No: 158

  Lot: 158

  Renkli cam üzeri mineli, el boyama pirinç ağızlıklı kapaklı karaf 16 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-‘’İYİLEŞME GÜLLERİ’’ Kağıt Üzerine Yağlıboya, 50x70 cm, ‘’SELVA’’ imzalı.
SELVA ÖZELLİ
Sanatçı, Yazar, Uluslararası Vergi Avukatı, Yeminli Mali Müşavir ve iyi bir çevreci olarak bilinen Selva Özelli, Teymur Rzayev’ de eğitim gören ve çalışmaları Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere 18 Uluslararası sanat yarışmasında kabul gören ve Antartika hariç tüm kıtalarda 80’in üzerinde sanat
gösterisinde 9 digital sanat gösterisi sergilenen ve Dünya çapında çok sayıda Müze, Bakanlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşu tarafından yayınlanan ödüllü bir sanatçı.
Referans :
‘’ 2020/2021 UN World Environment Day,UNEP (ATC 1,2,3, BL, ATR, CABS), June 5 ‘’
‘’48th International Committee for Museums and Collections of Science and Technology (CIMUSET)
from 7th to 11th November 2021’’
‘’ Digital Art Shows for a Sustainable Recovery from Corona ’’ Selva Ozelli, United States of America

  Lot No: 159

  Lot: 159

  Resim-Tablo-‘’İYİLEŞME GÜLLERİ’’ Kağıt Üzerine Yağlıboya, 50x70 cm, ‘’SELVA’’ imzalı. SELVA ÖZELLİ Sanatçı, Yazar, Uluslararası Vergi Avukatı, Yeminli Mali Müşavir ve iyi bir çevreci olarak bilinen Selva Özelli, Teymur Rzayev’ de eğitim gören ve çalışmaları Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere 18 Uluslararası sanat yarışmasında kabul gören ve Antartika hariç tüm kıtalarda 80’in üzerinde sanat gösterisinde 9 digital sanat gösterisi sergilenen ve Dünya çapında çok sayıda Müze, Bakanlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşu tarafından yayınlanan ödüllü bir sanatçı. Referans : ‘’ 2020/2021 UN World Environment Day,UNEP (ATC 1,2,3, BL, ATR, CABS), June 5 ‘’ ‘’48th International Committee for Museums and Collections of Science and Technology (CIMUSET) from 7th to 11th November 2021’’ ‘’ Digital Art Shows for a Sustainable Recovery from Corona ’’ Selva Ozelli, United States of America

  TLSold
 • Resim-Tablo-‘’İYİLEŞME GÜLLERİ’’ Kağıt Üzerine Yağlıboya 50x70 cm, ‘’SELVA’’ imzalı.
SELVA ÖZELLİ
Sanatçı, Yazar, Uluslararası Vergi Avukatı, Yeminli Mali Müşavir ve iyi bir çevreci olarak bilinen Selva Özelli, Teymur Rzayev’ de eğitim gören ve çalışmaları Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere 18 Uluslararası sanat yarışmasında kabul gören ve Antartika hariç tüm kıtalarda 80’in üzerinde sanat
gösterisinde 9 digital sanat gösterisi sergilenen ve Dünya çapında çok sayıda Müze, Bakanlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşu tarafından yayınlanan ödüllü bir sanatçı.
Referans :
‘’Art in the Time of Corona 6 – Recovery Roses ‘’
‘’The Jockey Club Museum of Climate Change Hong Kong’’
‘’ 2021 Leaders Climate Summit, Apr 7 ‘’
‘’2021 Art in the Time of Corona 5 – Recovery Roses ( ATC 5, 17 paintings), Jun’’

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Resim-Tablo-‘’İYİLEŞME GÜLLERİ’’ Kağıt Üzerine Yağlıboya 50x70 cm, ‘’SELVA’’ imzalı. SELVA ÖZELLİ Sanatçı, Yazar, Uluslararası Vergi Avukatı, Yeminli Mali Müşavir ve iyi bir çevreci olarak bilinen Selva Özelli, Teymur Rzayev’ de eğitim gören ve çalışmaları Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere 18 Uluslararası sanat yarışmasında kabul gören ve Antartika hariç tüm kıtalarda 80’in üzerinde sanat gösterisinde 9 digital sanat gösterisi sergilenen ve Dünya çapında çok sayıda Müze, Bakanlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşu tarafından yayınlanan ödüllü bir sanatçı. Referans : ‘’Art in the Time of Corona 6 – Recovery Roses ‘’ ‘’The Jockey Club Museum of Climate Change Hong Kong’’ ‘’ 2021 Leaders Climate Summit, Apr 7 ‘’ ‘’2021 Art in the Time of Corona 5 – Recovery Roses ( ATC 5, 17 paintings), Jun’’

  TLSold
 • Resim-Tablo-‘’İYİLEŞME GÜLLERİ’’ Kağıt Üzerine Yağlıboya 50x70cm ‘’SELVA’’ imzalı.
SELVA ÖZELLİ
Sanatçı, Yazar, Uluslararası Vergi Avukatı, Yeminli Mali Müşavir ve iyi bir çevreci olarak bilinen Selva Özelli, Teymur Rzayev’ de eğitim gören ve çalışmaları Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere 18 Uluslararası sanat yarışmasında kabul gören ve Antartika hariç tüm kıtalarda 80’in üzerinde sanat
gösterisinde 9 digital sanat gösterisi sergilenen ve Dünya çapında çok sayıda Müze, Bakanlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşu tarafından yayınlanan ödüllü bir sanatçı.
Referans :
‘’MUSEUM FOR FUTURE AUSTRIA, (MC), Jul 15’’
‘’2021 Tokyo Metropolian Art Museum, Sep 10-17’’
‘’UNITED Nations General Assembly Guide (SDG& SDG Europe Profiles) Sep 14-30’’
‘’2021 Art in the Time of Corona 5 – Recovery Roses ( ATC 5, 17 paintings), Jun’’

  Lot No: 161

  Lot: 161

  Resim-Tablo-‘’İYİLEŞME GÜLLERİ’’ Kağıt Üzerine Yağlıboya 50x70cm ‘’SELVA’’ imzalı. SELVA ÖZELLİ Sanatçı, Yazar, Uluslararası Vergi Avukatı, Yeminli Mali Müşavir ve iyi bir çevreci olarak bilinen Selva Özelli, Teymur Rzayev’ de eğitim gören ve çalışmaları Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere 18 Uluslararası sanat yarışmasında kabul gören ve Antartika hariç tüm kıtalarda 80’in üzerinde sanat gösterisinde 9 digital sanat gösterisi sergilenen ve Dünya çapında çok sayıda Müze, Bakanlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşu tarafından yayınlanan ödüllü bir sanatçı. Referans : ‘’MUSEUM FOR FUTURE AUSTRIA, (MC), Jul 15’’ ‘’2021 Tokyo Metropolian Art Museum, Sep 10-17’’ ‘’UNITED Nations General Assembly Guide (SDG& SDG Europe Profiles) Sep 14-30’’ ‘’2021 Art in the Time of Corona 5 – Recovery Roses ( ATC 5, 17 paintings), Jun’’

  TLSold
 • KÜTAHYA, ayaklı iyi kondisyonda meyvelik d: 25 cm.

  Lot No: 162

  Lot: 162

  KÜTAHYA, ayaklı iyi kondisyonda meyvelik d: 25 cm.

  TLSold
 • Bal renginde, kristal kapaklı yüksek şekerlik 25 cm.

  Lot No: 163

  Lot: 163

  Bal renginde, kristal kapaklı yüksek şekerlik 25 cm.

  TLSold
 • Kobalt mavi BOHEM, altın yaldız dekorlu kusursuz şekerlik. D:17,5 cm., h: 16 cm.

  Lot No: 164

  Lot: 164

  Kobalt mavi BOHEM, altın yaldız dekorlu kusursuz şekerlik. D:17,5 cm., h: 16 cm.

  TLSold
 • Porselen-Blue blanc üzeri kahverengi sırlı 13,5x13,5 cm.

  Lot No: 165

  Lot: 165

  Porselen-Blue blanc üzeri kahverengi sırlı 13,5x13,5 cm.

  TLSold
 • BOHEM, kapaklı, üzeri floral desenli kırmızı vazo 39 cm.

  Lot No: 166

  Lot: 166

  BOHEM, kapaklı, üzeri floral desenli kırmızı vazo 39 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-BABÜR KERİM İNCEDAYI imzalı, "Urartu İğneleri ve Haşhaş Tarlasından Esintiler", karton üzeri karışık teknik, 2016, 48x60 cm.

  Lot No: 167

  Lot: 167

  Resim-Tablo-BABÜR KERİM İNCEDAYI imzalı, "Urartu İğneleri ve Haşhaş Tarlasından Esintiler", karton üzeri karışık teknik, 2016, 48x60 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-BABÜR KERİM İNCEDAYI imzalı, "Urartu İğneleri ve Haşhaş Tarlasından Esintiler", karton üzeri karışık teknik, 2014, 70x100 cm.

  Lot No: 168

  Lot: 168

  Resim-Tablo-BABÜR KERİM İNCEDAYI imzalı, "Urartu İğneleri ve Haşhaş Tarlasından Esintiler", karton üzeri karışık teknik, 2014, 70x100 cm.

  TLSold
 • Para - Deri-Üzeri sırma işçilikli tamamıyla deri dönem para cüzdanı

  Lot No: 169

  Lot: 169

  Para - Deri-Üzeri sırma işçilikli tamamıyla deri dönem para cüzdanı

  TLSold
 • Osmanlı-Osmanlı Sultan 2.Abdülhamit Tuğralı Gümüş el aynası.

  Lot No: 170

  Lot: 170

  Osmanlı-Osmanlı Sultan 2.Abdülhamit Tuğralı Gümüş el aynası.

  TLSold
 • Uzakdoğu-Papier mache Uzakdoğu sedef işçilikli pirinç kapaklı cam hokka seti ve mektupluğu

  Lot No: 171

  Lot: 171

  Uzakdoğu-Papier mache Uzakdoğu sedef işçilikli pirinç kapaklı cam hokka seti ve mektupluğu

  TLSold
 • Tüm yüzeyleri sedef ile bezeli, kemik köşe ve motifleri ile, içi aynalı ve üç gözlü 17x15x29 cm ebatlarında 20. yy. Mücevher kutusu

  Lot No: 172

  Lot: 172

  Tüm yüzeyleri sedef ile bezeli, kemik köşe ve motifleri ile, içi aynalı ve üç gözlü 17x15x29 cm ebatlarında 20. yy. Mücevher kutusu

  TLSold
 • 7 adet Kutani, 17 - 24 cm. arası çeşitli ebatlarda vazolar ve gülabdan koleksiyonu. Gülabdan ve bir vazo imzalı.

  Lot No: 173

  Lot: 173

  7 adet Kutani, 17 - 24 cm. arası çeşitli ebatlarda vazolar ve gülabdan koleksiyonu. Gülabdan ve bir vazo imzalı.

  TLSold
 • BEYKOZ Opalin - Açık mavi renkli üzeri çiçek motifli gülabdan 28 cm.

  Lot No: 174

  Lot: 174

  BEYKOZ Opalin - Açık mavi renkli üzeri çiçek motifli gülabdan 28 cm.

  TLSold
 • BEYKOZ Opalin - Kobalt mavi gülabdan 27 cm.

  Lot No: 175

  Lot: 175

  BEYKOZ Opalin - Kobalt mavi gülabdan 27 cm.

  TLSold
 • BEYKOZ Opalin - Mavi gülabdan 27 cm.

  Lot No: 176

  Lot: 176

  BEYKOZ Opalin - Mavi gülabdan 27 cm.

  TLSold
 • BEYKOZ Opalin - Yeşil gülabdan 27 cm.

  Lot No: 177

  Lot: 177

  BEYKOZ Opalin - Yeşil gülabdan 27 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-JÜLİDE 94' imzalı, tuval üzeri yağlı boya 90x75 cm.

  Lot No: 178

  Lot: 178

  Resim-Tablo-JÜLİDE 94' imzalı, tuval üzeri yağlı boya 90x75 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-ŞENOL YOROZLU "Figürler", Serigrafi, Nümerite 58/100, 48x67 cm.

  Lot No: 179

  Lot: 179

  Resim-Tablo-ŞENOL YOROZLU "Figürler", Serigrafi, Nümerite 58/100, 48x67 cm.

  TLSold
 • Özgün Baskı-İBRAHİM ÖZ, "Portre", Serigrafi, Nümerite 33/100, 40x40 cm.

  Lot No: 180

  Lot: 180

  Özgün Baskı-İBRAHİM ÖZ, "Portre", Serigrafi, Nümerite 33/100, 40x40 cm.

  TLSold
 • Özgün Baskı-ŞENOL YOROZLU "Kompozisyon", Serigrafi, Nümerite 86/100, 49x68 cm.

  Lot No: 181

  Lot: 181

  Özgün Baskı-ŞENOL YOROZLU "Kompozisyon", Serigrafi, Nümerite 86/100, 49x68 cm.

  TLSold
 • Özgün Baskı-HABİP AYDOĞDU, Serigrafi, Numerite 23/100

  Lot No: 182

  Lot: 182

  Özgün Baskı-HABİP AYDOĞDU, Serigrafi, Numerite 23/100

  TLSold
 • Özgün Baskı-ŞENOL YOROZLU "Kompozisyon", Serigrafi, Nümerite 55/100, 49x68 cm.

  Lot No: 183

  Lot: 183

  Özgün Baskı-ŞENOL YOROZLU "Kompozisyon", Serigrafi, Nümerite 55/100, 49x68 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-İsmail Beydili imzalı, "Mevleviler", tuval üzeri yağlı boya 40x90 cm.

  Lot No: 184

  Lot: 184

  Resim-Tablo-İsmail Beydili imzalı, "Mevleviler", tuval üzeri yağlı boya 40x90 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-İSMAİL ACAR, karışık teknik, 29x19 cm.

  Lot No: 185

  Lot: 185

  Resim-Tablo-İSMAİL ACAR, karışık teknik, 29x19 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-ŞAHLAN BALKAN. Düralit üzeri yağlıboya, 27x43 cm.

  Lot No: 186

  Lot: 186

  Resim-Tablo-ŞAHLAN BALKAN. Düralit üzeri yağlıboya, 27x43 cm.

  TLSold
 • Ahşap, bizoteli camlı termometre ve barometre d: 28 cm., 72 cm.

  Lot No: 187

  Lot: 187

  Ahşap, bizoteli camlı termometre ve barometre d: 28 cm., 72 cm.

  TLSold
 • 19. yüzyıl Bağa kaşık, sap kısmı ahşap eski torna işçilikli

  Lot No: 188

  Lot: 188

  19. yüzyıl Bağa kaşık, sap kısmı ahşap eski torna işçilikli

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi -Gümüş tel sırma işçilikli, arkası kapalı iyi kondisyonda. Osmanlı işi terlik.

  Lot No: 189

  Lot: 189

  Osmanlı Dönemi -Gümüş tel sırma işçilikli, arkası kapalı iyi kondisyonda. Osmanlı işi terlik.

  TLSold
 • Osmanlı Dönemi-Osmanlı Gümüş tel sırma işçilikli, balık motifli, arkası açık iyi kondisyonda terlik

  Lot No: 190

  Lot: 190

  Osmanlı Dönemi-Osmanlı Gümüş tel sırma işçilikli, balık motifli, arkası açık iyi kondisyonda terlik

  TLSold
 • Gümüş kaplama tepsi 56x 35 cm.

  Lot No: 191

  Lot: 191

  Gümüş kaplama tepsi 56x 35 cm.

  TLSold
 • BOHEM, yeşil beyaz floral desenli bardak, h: 25 cm.

  Lot No: 192

  Lot: 192

  BOHEM, yeşil beyaz floral desenli bardak, h: 25 cm.

  TLSold
 • Metalblanc, gümüş kaplama kenarlı tepsi 57x37 cm.

  Lot No: 193

  Lot: 193

  Metalblanc, gümüş kaplama kenarlı tepsi 57x37 cm.

  TLSold
 • İngiliz gümüş kaplama çay servisi - 3 parça

  Lot No: 194

  Lot: 194

  İngiliz gümüş kaplama çay servisi - 3 parça

  TLSold
 • Ayakları beyaz kobalt üzeri vermeyli, yan ve ortalarında çiçek motifli TICHE (Italy), Giorgio Galletti damgalı ve imzalı porselen saat. 28 cm. 18x12 cm.

  Lot No: 195

  Lot: 195

  Ayakları beyaz kobalt üzeri vermeyli, yan ve ortalarında çiçek motifli TICHE (Italy), Giorgio Galletti damgalı ve imzalı porselen saat. 28 cm. 18x12 cm.

  TLSold
 • VİYANA, damgalı, floral desenli, sarı yaldız dekorlu tabak

  Lot No: 196

  Lot: 196

  VİYANA, damgalı, floral desenli, sarı yaldız dekorlu tabak

  TLSold
 • VİYANA, damgalı, floral desenli, kavuniçi yaldız dekorlu tabak

  Lot No: 197

  Lot: 197

  VİYANA, damgalı, floral desenli, kavuniçi yaldız dekorlu tabak

  TLSold
 • Blue Blanc, Çin, damgalı - imzalı tabak d: 120 cm.

  Lot No: 198

  Lot: 198

  Blue Blanc, Çin, damgalı - imzalı tabak d: 120 cm.

  TLSold
 • Porselen-Blue blanc kase d: 15 cm.

  Lot No: 199

  Lot: 199

  Porselen-Blue blanc kase d: 15 cm.

  TLSold
 • Porselen Osmanlı figür h: 15 cm.

  Lot No: 200

  Lot: 200

  Porselen Osmanlı figür h: 15 cm.

  TLSold
 • Limoges-M.Redon LIMOGES - France damgalı, mavi zemin üzeri doreli, içi altın yaldız sıvama fincan

  Lot No: 201

  Lot: 201

  Limoges-M.Redon LIMOGES - France damgalı, mavi zemin üzeri doreli, içi altın yaldız sıvama fincan

  TLSold
 • VİYANA, damgalı, üzeri figürlü kabartma doreli fincan

  Lot No: 202

  Lot: 202

  VİYANA, damgalı, üzeri figürlü kabartma doreli fincan

  TLSold
 • Rosenthal Bavaria ELIT, sıraltı imzalı doreli bordo fincan

  Lot No: 203

  Lot: 203

  Rosenthal Bavaria ELIT, sıraltı imzalı doreli bordo fincan

  TLSold
 • Porcelaine de Paris - Decore Main France, elle dekore edilmiş, floral desenli, doreli, kapaklı, tabaklı porselen şekerlik. H: 13,5 cm. tabak çapı: 17 cm.

  Lot No: 204

  Lot: 204

  Porcelaine de Paris - Decore Main France, elle dekore edilmiş, floral desenli, doreli, kapaklı, tabaklı porselen şekerlik. H: 13,5 cm. tabak çapı: 17 cm.

  TLSold
 • Lalique, kabartma çiçek motifli tabak 30 cm., 3,5 cm.

  Lot No: 205

  Lot: 205

  Lalique, kabartma çiçek motifli tabak 30 cm., 3,5 cm.

  TLSold
 • Çift KM damgalı kenarları ve içi altın doreli Fincan

  Lot No: 206

  Lot: 206

  Çift KM damgalı kenarları ve içi altın doreli Fincan

  TLSold
 • Porselen FN damgalı ayaklı meyvelik h: 17,5 cm. d: 27 cm.

  Lot No: 207

  Lot: 207

  Porselen FN damgalı ayaklı meyvelik h: 17,5 cm. d: 27 cm.

  TLSold
 • Gümüş kapaklı Bohem parfüm şişesi h: 8 cm.

  Lot No: 208

  Lot: 208

  Gümüş kapaklı Bohem parfüm şişesi h: 8 cm.

  TLSold
 • Blueblanc Meissen çok iyi durumda, tutamacı gül formunda şekerlik. D: 8 cm.

  Lot No: 209

  Lot: 209

  Blueblanc Meissen çok iyi durumda, tutamacı gül formunda şekerlik. D: 8 cm.

  TLSold
 • BOHEM, kırmızı cam üzeri doreli, ayakları ve ağız çevresi pirinç şekerlik, d: 11,5 cm. h: 11 cm.

  Lot No: 210

  Lot: 210

  BOHEM, kırmızı cam üzeri doreli, ayakları ve ağız çevresi pirinç şekerlik, d: 11,5 cm. h: 11 cm.

  TLSold
 • İçi camlı, gümüş kaplama sepet formlu şekerlik 23x15 cm.

  Lot No: 211

  Lot: 211

  İçi camlı, gümüş kaplama sepet formlu şekerlik 23x15 cm.

  TLSold
 • SEVR pembe pudra şekerlik, 14,5 cm.

  Lot No: 212

  Lot: 212

  SEVR pembe pudra şekerlik, 14,5 cm.

  TLSold
 • 19. yüzyıl DAOGUANG sıraltı mavi, çift el boyama vazo 21 cm.

  Lot No: 213

  Lot: 213

  19. yüzyıl DAOGUANG sıraltı mavi, çift el boyama vazo 21 cm.

  TLSold
 • Kahve - Çay-Avrupa, üzeri temalı, resim çevreleri doreli porselen zarf ve fincanı

  Lot No: 214

  Lot: 214

  Kahve - Çay-Avrupa, üzeri temalı, resim çevreleri doreli porselen zarf ve fincanı

  TLSold
 • Sultan 2. Abdülhamit tuğralı, altın yaldız süslemeli çift zemzem bardağı h: 10 cm.

  Lot No: 215

  Lot: 215

  Sultan 2. Abdülhamit tuğralı, altın yaldız süslemeli çift zemzem bardağı h: 10 cm.

  TLSold
 • Telkari işçilikli gümüş, ayaklı sepet 260 gram, 21x13 cm.

  Lot No: 216

  Lot: 216

  Telkari işçilikli gümüş, ayaklı sepet 260 gram, 21x13 cm.

  TLSold
 • Boynuzdan mamul gümüş kaplama saplı kaşık ve çatal salata servisi

  Lot No: 217

  Lot: 217

  Boynuzdan mamul gümüş kaplama saplı kaşık ve çatal salata servisi

  TLSold
 • Bronz üzeri altın vermeyli mineli zarf ve fincanı. (Porselen Fincan restorasyonlu)

  Lot No: 218

  Lot: 218

  Bronz üzeri altın vermeyli mineli zarf ve fincanı. (Porselen Fincan restorasyonlu)

  TLSold
 • Resim-Tablo-İLHAMİ DEMİRCİ imzalı, çini mürekkebi ile, 16x17,5 cm.

  Lot No: 219

  Lot: 219

  Resim-Tablo-İLHAMİ DEMİRCİ imzalı, çini mürekkebi ile, 16x17,5 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-İLHAMİ DEMİRCİ imzalı, çini mürekkebi ile, 23x29,5 cm.

  Lot No: 220

  Lot: 220

  Resim-Tablo-İLHAMİ DEMİRCİ imzalı, çini mürekkebi ile, 23x29,5 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-Vahit [Armağan] imzalı, suluboya, İstanbul 24x28 cm.

  Lot No: 221

  Lot: 221

  Resim-Tablo-Vahit [Armağan] imzalı, suluboya, İstanbul 24x28 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-İLDAR AHMET VELİ, imzalı tuval üzeri yağlı boya 23,5x29,5 cm.

  Lot No: 222

  Lot: 222

  Resim-Tablo-İLDAR AHMET VELİ, imzalı tuval üzeri yağlı boya 23,5x29,5 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-Şerif [Renkgörür] 1925 imzalı suluboya Sultanahmet Camii 40x26 cm.

  Lot No: 223

  Lot: 223

  Resim-Tablo-Şerif [Renkgörür] 1925 imzalı suluboya Sultanahmet Camii 40x26 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-ADNAN TURANİ 99' imzalı, kağıt üzeri desen, 32,5x46 cm.

  Lot No: 224

  Lot: 224

  Resim-Tablo-ADNAN TURANİ 99' imzalı, kağıt üzeri desen, 32,5x46 cm.

  TLSold
 • Resim-Tablo-HOCA ALİ RIZA (Taşbaskı) 18,5x26,5 cm.

  Lot No: 225

  Lot: 225

  Resim-Tablo-HOCA ALİ RIZA (Taşbaskı) 18,5x26,5 cm.

  TLSold
 • 19. yüzyıl Kütahya - İyi kondisyonda küp. H:21 cm. d:16 cm.

  Lot No: 226

  Lot: 226

  19. yüzyıl Kütahya - İyi kondisyonda küp. H:21 cm. d:16 cm.

  TLSold
 • Art Nouveau, tutya üzeri vermeyli, kozalak figürlü, içinde ipek aksamlı, ağır kutu. 15x11 cm.

  Lot No: 227

  Lot: 227

  Art Nouveau, tutya üzeri vermeyli, kozalak figürlü, içinde ipek aksamlı, ağır kutu. 15x11 cm.

  TLSold
 • 19. yüzyıl Fransız hokka 25 cm.

  Lot No: 228

  Lot: 228

  19. yüzyıl Fransız hokka 25 cm.

  TLSold
 • MEISSEN marka porselen, ağızları metal mücevherlik. 8,5x8,5 cm.

  Lot No: 229

  Lot: 229

  MEISSEN marka porselen, ağızları metal mücevherlik. 8,5x8,5 cm.

  TLSold
 • Art Noveau çerezlik 15 cm.

  Lot No: 230

  Lot: 230

  Art Noveau çerezlik 15 cm.

  TLSold
 • Metalblanc gümüş kaplama tepsi 56x34 cm.

  Lot No: 231

  Lot: 231

  Metalblanc gümüş kaplama tepsi 56x34 cm.

  TLSold
 • Kapaklı büyük boy karaf 32 cm.

  Lot No: 232

  Lot: 232

  Kapaklı büyük boy karaf 32 cm.

  TLSold
 • Floral desenli, kesme işçilikli 2 adet karaf 20 cm.

  Lot No: 233

  Lot: 233

  Floral desenli, kesme işçilikli 2 adet karaf 20 cm.

  TLSold
 • MEISSEN marka bisküvi biblo h: 22 cm.

  Lot No: 234

  Lot: 234

  MEISSEN marka bisküvi biblo h: 22 cm.

  TLSold
 • Bir çift Rosenthal porselen büyük çaydanlık 28 cm.

  Lot No: 235

  Lot: 235

  Bir çift Rosenthal porselen büyük çaydanlık 28 cm.

  TLSold
 • 19. yüzyıl İmari vazo, h: 44 cm.

  Lot No: 236

  Lot: 236

  19. yüzyıl İmari vazo, h: 44 cm.

  TLSold
 • Metalblanc, gümüş kaplama Hollanda, oval kenarlı tepsi 54,5x32,5 cm.

  Lot No: 237

  Lot: 237

  Metalblanc, gümüş kaplama Hollanda, oval kenarlı tepsi 54,5x32,5 cm.

  TLSold
 • 19. yüzyıl KÜTAHYA 7li çerez takımı

  Lot No: 238

  Lot: 238

  19. yüzyıl KÜTAHYA 7li çerez takımı

  TLSold
 • BOHEM, yeşil beyaz floral desenli vazo, h: 25 cm.

  Lot No: 239

  Lot: 239

  BOHEM, yeşil beyaz floral desenli vazo, h: 25 cm.

  TLSold
 • Sarı porselen, Ortanca Çiçeği figürlü kapaklı vazo h: 18 cm.

  Lot No: 240

  Lot: 240

  Sarı porselen, Ortanca Çiçeği figürlü kapaklı vazo h: 18 cm.

  TLSold
 • Çiçek desenli mor vazo h:21 cm., d: 12,5 cm.

  Lot No: 241

  Lot: 241

  Çiçek desenli mor vazo h:21 cm., d: 12,5 cm.

  TLSold
 • 19. yüzyıl uranyum yeşili, gümüş kapaklı hokka ve rıhdan 19x16 cm.

  Lot No: 242

  Lot: 242

  19. yüzyıl uranyum yeşili, gümüş kapaklı hokka ve rıhdan 19x16 cm.

  TLSold
 • Ada işi matara 20 cm. arkası düz

  Lot No: 243

  Lot: 243

  Ada işi matara 20 cm. arkası düz

  TLSold
 • Ahşap kaidesinde cam hokka d: 10 cm.

  Lot No: 244

  Lot: 244

  Ahşap kaidesinde cam hokka d: 10 cm.

  TLSold
 • Gümüş zincir örgü, çift bölmeli, zenne para çantası 8 cm.

  Lot No: 245

  Lot: 245

  Gümüş zincir örgü, çift bölmeli, zenne para çantası 8 cm.

  TLSold
 • Limoges-LIMOGES, kobalt üzeri altın yaldızlı 6lı fincan takımı

  Lot No: 246

  Lot: 246

  Limoges-LIMOGES, kobalt üzeri altın yaldızlı 6lı fincan takımı

  TLSold
 • Bir çift KPM damgalı gül motifli pilavlık d: 24,5 cm.

  Lot No: 247

  Lot: 247

  Bir çift KPM damgalı gül motifli pilavlık d: 24,5 cm.

  TLSold
 • Bir çift C.T. damgalı gül motifli pilavlık d: 24,5 cm.

  Lot No: 248

  Lot: 248

  Bir çift C.T. damgalı gül motifli pilavlık d: 24,5 cm.

  TLSold
 • Blue Blanc MEISSEN geniş tabak 30,5 cm.

  Lot No: 249

  Lot: 249

  Blue Blanc MEISSEN geniş tabak 30,5 cm.

  TLSold
 • Metal, iç kısımları altın vermeyli, gümüş kaplama 4lü yumurtalık

  Lot No: 250

  Lot: 250

  Metal, iç kısımları altın vermeyli, gümüş kaplama 4lü yumurtalık

  TLSold
 • Tesbih-1940 lardan kalan çubuk Galaitten yapılmıştır, 13 mm. Samet Uzunel yapımı, 25 cm. imameden

  Lot No: 251

  Lot: 251

  Tesbih-1940 lardan kalan çubuk Galaitten yapılmıştır, 13 mm. Samet Uzunel yapımı, 25 cm. imameden

  TLSold
 • Tesbih-Eski katalin 21 cm.

  Lot No: 252

  Lot: 252

  Tesbih-Eski katalin 21 cm.

  TLSold
 • Tesbih-Eski kuka üzeri gümüş çakma, fildişi ile, (27 cm. İmameden) d: 12 mm.

  Lot No: 253

  Lot: 253

  Tesbih-Eski kuka üzeri gümüş çakma, fildişi ile, (27 cm. İmameden) d: 12 mm.

  TLSold
 • Tesbih-Kehribar, imzalı Urfalı Mehmet Barlak 22,5 cm.

  Lot No: 254

  Lot: 254

  Tesbih-Kehribar, imzalı Urfalı Mehmet Barlak 22,5 cm.

  TLSold
 • Tesbih-Bağa tespih 22 cm. imameden

  Lot No: 255

  Lot: 255

  Tesbih-Bağa tespih 22 cm. imameden

  TLSold
 • Tesbih-Sıkma kehribar, Trabzon kazaziye kamçı, 27 cm. imameden

  Lot No: 256

  Lot: 256

  Tesbih-Sıkma kehribar, Trabzon kazaziye kamçı, 27 cm. imameden

  TLSold
 • 'Kütahya Yadıgarı''-Kütahya 6 parça, sürahi, 2 bardak ve tabaklarıyla set. (Sürahinin ağız kısmında restorasyon, bir bardakta ağız kısmında küçük bir atık mevcuttur)

  Lot No: 257

  Lot: 257

  'Kütahya Yadıgarı''-Kütahya 6 parça, sürahi, 2 bardak ve tabaklarıyla set. (Sürahinin ağız kısmında restorasyon, bir bardakta ağız kısmında küçük bir atık mevcuttur)

  TLSold
 • Eski Rus 6lı kutusunda çatal bıçak takımı.

  Lot No: 258

  Lot: 258

  Eski Rus 6lı kutusunda çatal bıçak takımı.

  TLSold
 • Tuğralı, gümüş kapaklı ve tabağı mevcut SAHLEPLİK 485 gram, 15 cm.

  Lot No: 259

  Lot: 259

  Tuğralı, gümüş kapaklı ve tabağı mevcut SAHLEPLİK 485 gram, 15 cm.

  TLSold
 • Bronz Heykel-BÜLENT DEMİRAĞ. "Boğa Figürü", 22x12 cm

  Lot No: 260

  Lot: 260

  Bronz Heykel-BÜLENT DEMİRAĞ. "Boğa Figürü", 22x12 cm

  TLSold
 • Bronz Heykel-HANEFİ YETER. "Akordiyoncu", 1998, 8x18x10 cm

  Lot No: 261

  Lot: 261

  Bronz Heykel-HANEFİ YETER. "Akordiyoncu", 1998, 8x18x10 cm

  TLSold
 • Bronz Heykel-YAVUZ TANYELİ. "Oturan Adam" 15,8x8,5 cm.

  Lot No: 262

  Lot: 262

  Bronz Heykel-YAVUZ TANYELİ. "Oturan Adam" 15,8x8,5 cm.

  TLSold
 • Bronz Heykel-YAVUZ TANYELİ "Müzisyen" 1998, 28,5x8x6,3 cm

  Lot No: 263

  Lot: 263

  Bronz Heykel-YAVUZ TANYELİ "Müzisyen" 1998, 28,5x8x6,3 cm

  TLSold
 • Bronz Heykel-HANEFİ YETER. "Müzisyenler" 1998, 16x12,5x13 cm.

  Lot No: 264

  Lot: 264

  Bronz Heykel-HANEFİ YETER. "Müzisyenler" 1998, 16x12,5x13 cm.

  TLSold
 • Bronz Heykel-YAVUZ TANYELİ. 1998, 25x8,5 cm

  Lot No: 265

  Lot: 265

  Bronz Heykel-YAVUZ TANYELİ. 1998, 25x8,5 cm

  TLSold
 • Ada işi şamdanlı vazo 23 cm.

  Lot No: 266

  Lot: 266

  Ada işi şamdanlı vazo 23 cm.

  TLSold
 • Ada işi matara 20 cm. arkası düz

  Lot No: 267

  Lot: 267

  Ada işi matara 20 cm. arkası düz

  TLSold
 • Ada işi matara 17 cm.

  Lot No: 268

  Lot: 268

  Ada işi matara 17 cm.

  TLSold
 • Osmanlı dönemi sedef mektup açacağı.

  Lot No: 269

  Lot: 269

  Osmanlı dönemi sedef mektup açacağı.

  TLSold
 • Mavi opal, altın yaldız süslemeli minik vazo. 13 cm.

  Lot No: 270

  Lot: 270

  Mavi opal, altın yaldız süslemeli minik vazo. 13 cm.

  TLSold
 • Haznesi cam, gümüş havyarlık

  Lot No: 271

  Lot: 271

  Haznesi cam, gümüş havyarlık

  TLSold
 • Kapitemonte kendinden kaideli Kanarya biblosu h: 15, 10x10 cm.

  Lot No: 272

  Lot: 272

  Kapitemonte kendinden kaideli Kanarya biblosu h: 15, 10x10 cm.

  TLSold
 • Bir çift pirinç üzeri gümüş kaplama tadımlık. 10 cm.

  Lot No: 273

  Lot: 273

  Bir çift pirinç üzeri gümüş kaplama tadımlık. 10 cm.

  TLSold
 • Bronz Tolstoy büst. "Romanovski" Sanatçı imzalı 1900 tarihli ve ithaflı, h: 20 cm.

  Lot No: 274

  Lot: 274

  Bronz Tolstoy büst. "Romanovski" Sanatçı imzalı 1900 tarihli ve ithaflı, h: 20 cm.

  TLSold
 • Bitkisel motifli orta boy şişe, 32 cm.

  Lot No: 275

  Lot: 275

  Bitkisel motifli orta boy şişe, 32 cm.

  TLSold
 • 2 adet çiçek desenli karaf 28 ve 22 cm.

  Lot No: 276

  Lot: 276

  2 adet çiçek desenli karaf 28 ve 22 cm.

  TLSold
 • Çanakkale, yeşil bozalık 37 cm.

  Lot No: 277

  Lot: 277

  Çanakkale, yeşil bozalık 37 cm.

  TLSold
 • Metal ayaklı ve kulplu, ahşap üzeri kabartma deri aplikeli mücevher kutusu 21x11x12 cm.

  Lot No: 278

  Lot: 278

  Metal ayaklı ve kulplu, ahşap üzeri kabartma deri aplikeli mücevher kutusu 21x11x12 cm.

  TLSold
 • Artdeco metalblanc, gümüş kaplama 53x42 cm.

  Lot No: 279

  Lot: 279

  Artdeco metalblanc, gümüş kaplama 53x42 cm.

  TLSold
 • İki adet gümüş zarf

  Lot No: 280

  Lot: 280

  İki adet gümüş zarf

  TLSold
 • Osmanlı gümüş üzerinde kupe işçilikli 6lı zarf takımı

  Lot No: 281

  Lot: 281

  Osmanlı gümüş üzerinde kupe işçilikli 6lı zarf takımı

  TLSold
 • Eski Kurşun Asker - Sancaktar Biblo 15 cm.

  Lot No: 282

  Lot: 282

  Eski Kurşun Asker - Sancaktar Biblo 15 cm.

  TLSold
 • 4 adet erken dönem Osmanlı Kurşun Asker koleksiyonu

  Lot No: 283

  Lot: 283

  4 adet erken dönem Osmanlı Kurşun Asker koleksiyonu

  TLSold
 • Üzeri mine ve altın yaldızla dekore edilmiş kapaklı kavanoz. D: 10 cm., h: 22 cm.

  Lot No: 284

  Lot: 284

  Üzeri mine ve altın yaldızla dekore edilmiş kapaklı kavanoz. D: 10 cm., h: 22 cm.

  TLSold
 • Sümerbank çay takımı - 9 parça

  Lot No: 285

  Lot: 285

  Sümerbank çay takımı - 9 parça

  TLSold
 • BOHEM, leylak rengi kristal şekerlik 17 cm.

  Lot No: 286

  Lot: 286

  BOHEM, leylak rengi kristal şekerlik 17 cm.

  TLSold
 • Kaidesi ahşap, hasır, kapaklı Çin kutu (Bir ayak kırık/eksik mevcut, haliyle) h: 27 cm., d: 15 cm.

  Lot No: 287

  Lot: 287

  Kaidesi ahşap, hasır, kapaklı Çin kutu (Bir ayak kırık/eksik mevcut, haliyle) h: 27 cm., d: 15 cm.

  TLSold
 • RUZİNE imzalı "Güner Ceylan'a ömür boyu başarılar 30.03.1971" ithaflı seramik, 28x28 cm.

  Lot No: 288

  Lot: 288

  RUZİNE imzalı "Güner Ceylan'a ömür boyu başarılar 30.03.1971" ithaflı seramik, 28x28 cm.

  TLSold
 • Çift Japon el boyama vazo 19 cm.

  Lot No: 289

  Lot: 289

  Çift Japon el boyama vazo 19 cm.

  TLSold
 • Üç adet, biri kapaklı Çin ahşap kutu. 13,5x11 cm., 10x10 cm., 10x9 cm.

  Lot No: 290

  Lot: 290

  Üç adet, biri kapaklı Çin ahşap kutu. 13,5x11 cm., 10x10 cm., 10x9 cm.

  TLSold
 • Üstü Bordo eski ipek kadife kaplı zarif ahşap ayaklı puf h: 29 cm., d: 34 cm.

  Lot No: 291

  Lot: 291

  Üstü Bordo eski ipek kadife kaplı zarif ahşap ayaklı puf h: 29 cm., d: 34 cm.

  TLSold
 • Toledo başlıklı ahşap baston

  Lot No: 292

  Lot: 292

  Toledo başlıklı ahşap baston

  TLSold
 • Köpek figürlü, mercan süslemeli ahşap baston

  Lot No: 293

  Lot: 293

  Köpek figürlü, mercan süslemeli ahşap baston

  TLSold
 • Alpaka, köpek başı figürlü baston

  Lot No: 294

  Lot: 294

  Alpaka, köpek başı figürlü baston

  TLSold
 • Mavi opalin, üzeri altın kabartma desenli vazo h: 31 cm.

  Lot No: 295

  Lot: 295

  Mavi opalin, üzeri altın kabartma desenli vazo h: 31 cm.

  TLSold
 • İmari Tabak 37 cm., arkası da motifli, damgalı

  Lot No: 296

  Lot: 296

  İmari Tabak 37 cm., arkası da motifli, damgalı

  TLSold
 • İnce işçilikli pirinç lambader, h: 40 cm.

  Lot No: 297

  Lot: 297

  İnce işçilikli pirinç lambader, h: 40 cm.

  TLSold
 • Osmanlı pazarı için üretilmiş GOBLEN üzerinde Arap harfleri, masa örtüsü 140x140 cm.

  Lot No: 298

  Lot: 298

  Osmanlı pazarı için üretilmiş GOBLEN üzerinde Arap harfleri, masa örtüsü 140x140 cm.

  TLSold
 • Bohem kristal doreli yeşil şekerlik 13 cm

  Lot No: 299

  Lot: 299

  Bohem kristal doreli yeşil şekerlik 13 cm

  TLSold
 • Orijinal kilit sistemli, dragon figürlü Çin lake kutu 27x14x4,5 cm.

  Lot No: 300

  Lot: 300

  Orijinal kilit sistemli, dragon figürlü Çin lake kutu 27x14x4,5 cm.

  TLSold
 • Bronz at heykeli h:51 cm., 54 cm.

  Lot No: 301

  Lot: 301

  Bronz at heykeli h:51 cm., 54 cm.

  TLSold
 • Yeşil opalin bardak h: 12,5 cm.

  Lot No: 302

  Lot: 302

  Yeşil opalin bardak h: 12,5 cm.

  TLSold
 • Çift 20y.y. bronz Dragon figürlü 56 cm. yükseklikte şamdan

  Lot No: 303

  Lot: 303

  Çift 20y.y. bronz Dragon figürlü 56 cm. yükseklikte şamdan

  TLSold
 • PERA PALAS a ait Osmanlı dönemi Hisse senedi. Katlanmamış.

  Lot No: 304

  Lot: 304

  PERA PALAS a ait Osmanlı dönemi Hisse senedi. Katlanmamış.

  TLSold
 • 2 adet bisküvi mumluk

  Lot No: 305

  Lot: 305

  2 adet bisküvi mumluk

  TLSold
 • Metalblanc, gümüş kaplama tepsi 60x43 cm.

  Lot No: 306

  Lot: 306

  Metalblanc, gümüş kaplama tepsi 60x43 cm.

  TLSold
 • Sütlü kahverengi opalin, üzeri floral desenli laledan, 24 cm.

  Lot No: 307

  Lot: 307

  Sütlü kahverengi opalin, üzeri floral desenli laledan, 24 cm.

  TLSold
 • İstanbul-1927 tarihli GALATA PORT, Cihangir ve civarı Sigorta Haritası J. Pervititch

  Lot No: 308

  Lot: 308

  İstanbul-1927 tarihli GALATA PORT, Cihangir ve civarı Sigorta Haritası J. Pervititch

  TLSold
 • Hatıra Para-Galatasaray Spor Kulübü 100. Yıl sertifika no: 491

  Lot No: 309

  Lot: 309

  Hatıra Para-Galatasaray Spor Kulübü 100. Yıl sertifika no: 491

  TLSold
 • Hatıra Para-Obama'nın Ziyareti. Sertifika no: 47

  Lot No: 310

  Lot: 310

  Hatıra Para-Obama'nın Ziyareti. Sertifika no: 47

  TLSold
 • Hatıra Para-2002 Dünya Futbol Şampiyonası ÜÇÜNCÜ. Sertifika no: 15253

  Lot No: 311

  Lot: 311

  Hatıra Para-2002 Dünya Futbol Şampiyonası ÜÇÜNCÜ. Sertifika no: 15253

  TLSold
 • Hatıra Para-Hoca Ahmed Yesevi. Sertifika no: 567

  Lot No: 312

  Lot: 312

  Hatıra Para-Hoca Ahmed Yesevi. Sertifika no: 567

  TLSold
 • 1578 tarihli Sultan'ın koruması "Solakçı" figürü gravürü 37x23 cm

  Lot No: 313

  Lot: 313

  1578 tarihli Sultan'ın koruması "Solakçı" figürü gravürü 37x23 cm

  TLSold
 • 1857 tarihli İstanbul'da Faytonla Gezinti 37x25 cm.

  Lot No: 314

  Lot: 314

  1857 tarihli İstanbul'da Faytonla Gezinti 37x25 cm.

  TLSold
 • 1842 tarihli Çeşme Denizden Görünüş gravür 28x45 cm.

  Lot No: 315

  Lot: 315

  1842 tarihli Çeşme Denizden Görünüş gravür 28x45 cm.

  TLSold
 • 7 adet Türk Halılarının yapım tekniği üzerine 1764 tarihli bakır baskı gravür levha 40x27 cm. (1 adeti 40x54 cm.)

  Lot No: 316

  Lot: 316

  7 adet Türk Halılarının yapım tekniği üzerine 1764 tarihli bakır baskı gravür levha 40x27 cm. (1 adeti 40x54 cm.)

  TLSold
 • Enver Paşa L'Illustration dergisi kapağında 17 Ocak 1914 tarihli 41x30 cm.

  Lot No: 317

  Lot: 317

  Enver Paşa L'Illustration dergisi kapağında 17 Ocak 1914 tarihli 41x30 cm.

  TLSold
 • İslam-1787, Tableau genealogıque des anciens arabes depuis noe jusqu'a fihhr-Coureysch - Kureyş Kabilesinin soy kütüğü, bakır gravür, 63x54 cm.

  Lot No: 318

  Lot: 318

  İslam-1787, Tableau genealogıque des anciens arabes depuis noe jusqu'a fihhr-Coureysch - Kureyş Kabilesinin soy kütüğü, bakır gravür, 63x54 cm.

  TLSold
 • Koleksiyonculuk-İlk Osmanlı Kartpostalcısı Max Fruchtermann Ve Kartpostalları. Mert Sandalcı, 3 cilt. İstanbul: Koçbank, 2000. 3 cilt takım (1182 s.), renkli resimli. 30x24 cm. Yayıncısının şömizli orijinal cildinde. 
1852'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun doğusundaki sınır kasabalarından biri olan Kalucz'da doan Max Fruchtermann, 1867'de İstanbul'a gelmiş, iki yıl sonra Yüksekkaldırım'da bir çerçeveci dükkanı açmıştır. 1895 yılında ilk Osmanlı Kartpostal Serisini Breslau'da bastırmaya karar verdikten sonra sayıları milyonlara ulaşan kartpostallarla 'Türkiye' adının ve bu adla bağdaştırılan çeşitli imgelerin Yeni Zelanda'dan Kanada'ya kadar bütün dünyaya yayılmasını sağlamıştır. 1966'da Max Fruchtermann'ın gelini Anna, müesseseyi kapatmadan önce elinde kalan ve 600.000 civarında olduğu sonradan anlaşılan kartpostal stokunu bir eskiciye 2.500 liraya sattığında kayınpederine ait kartpostalların ileride bu denli önem kazancaklarını her halde hayal bile edemezdi...

  Lot No: 319

  Lot: 319

  Koleksiyonculuk-İlk Osmanlı Kartpostalcısı Max Fruchtermann Ve Kartpostalları. Mert Sandalcı, 3 cilt. İstanbul: Koçbank, 2000. 3 cilt takım (1182 s.), renkli resimli. 30x24 cm. Yayıncısının şömizli orijinal cildinde. 1852'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun doğusundaki sınır kasabalarından biri olan Kalucz'da doan Max Fruchtermann, 1867'de İstanbul'a gelmiş, iki yıl sonra Yüksekkaldırım'da bir çerçeveci dükkanı açmıştır. 1895 yılında ilk Osmanlı Kartpostal Serisini Breslau'da bastırmaya karar verdikten sonra sayıları milyonlara ulaşan kartpostallarla 'Türkiye' adının ve bu adla bağdaştırılan çeşitli imgelerin Yeni Zelanda'dan Kanada'ya kadar bütün dünyaya yayılmasını sağlamıştır. 1966'da Max Fruchtermann'ın gelini Anna, müesseseyi kapatmadan önce elinde kalan ve 600.000 civarında olduğu sonradan anlaşılan kartpostal stokunu bir eskiciye 2.500 liraya sattığında kayınpederine ait kartpostalların ileride bu denli önem kazancaklarını her halde hayal bile edemezdi...

  TLSold
 • Otağ-ı Hümayun (Osmanlı Çadırları) İngilizce, Nurhan Atasoy, 2002, Osmanlı çadırlarının özelliklerini ve tiplerini, değişik hizmetlere yönelik işlevlerini temsil eden örnekleri ortaya koymak amacıyla gerek ülkemizdeki koleksiyonlar, gerekse Avrupa'daki koleksiyonlarda bulunan çadırları araştırıp inceleyerekuzun süren bir çalışma yapmış ve Otağ-ı Hümayun kitabını hazırlamıştım. Araştırmam sırasında, daha önceden hesapta olmayan birçok yerde Osmanlı çadırı bulup çıkardıkça, bu işin kapsamının giderek genişleyeceğini anlamıştım. Nitekim kitap baskıya girdiği sıralarda bir başka çalışma için gittiğim St. Petersburg Ermitage Müzesi'nde birçok çadır bulmuş, ardından Madrid'de bulunan bir çadırdan da haberdar olmuş, İspanya'da bu konuda yayınlanmış bir makaleyi görmüş ve yazarı ile temasa geçmiştim, ama bu çadırı birkaç aydan önce bana göstermeyeceklerdi. İsviçre'deki bir çadırı incelemek için de çaba göstermiş, fakat çadırın durumu kötü olduğundan çıkarılamayacağı cevabını almıştım. Slovenya'da bulunan bir çadırın fotoğrafına ise bir dostum aracılığıyla ulaşmış ve bunun bir Mısır çadırı olduğunu anlamıştım; belki aynı yerde Osmanlı çadırları da olabilirdi. Ancak tüm bu araştırmalarımı cömertçe destekleyen Aygaz A.Ş.'ye verdiğim sözü tutmalı ve kitabı artık hemen teslim etmeliydim.
Nurhan Atasoy

  Lot No: 320

  Lot: 320

  Otağ-ı Hümayun (Osmanlı Çadırları) İngilizce, Nurhan Atasoy, 2002, Osmanlı çadırlarının özelliklerini ve tiplerini, değişik hizmetlere yönelik işlevlerini temsil eden örnekleri ortaya koymak amacıyla gerek ülkemizdeki koleksiyonlar, gerekse Avrupa'daki koleksiyonlarda bulunan çadırları araştırıp inceleyerekuzun süren bir çalışma yapmış ve Otağ-ı Hümayun kitabını hazırlamıştım. Araştırmam sırasında, daha önceden hesapta olmayan birçok yerde Osmanlı çadırı bulup çıkardıkça, bu işin kapsamının giderek genişleyeceğini anlamıştım. Nitekim kitap baskıya girdiği sıralarda bir başka çalışma için gittiğim St. Petersburg Ermitage Müzesi'nde birçok çadır bulmuş, ardından Madrid'de bulunan bir çadırdan da haberdar olmuş, İspanya'da bu konuda yayınlanmış bir makaleyi görmüş ve yazarı ile temasa geçmiştim, ama bu çadırı birkaç aydan önce bana göstermeyeceklerdi. İsviçre'deki bir çadırı incelemek için de çaba göstermiş, fakat çadırın durumu kötü olduğundan çıkarılamayacağı cevabını almıştım. Slovenya'da bulunan bir çadırın fotoğrafına ise bir dostum aracılığıyla ulaşmış ve bunun bir Mısır çadırı olduğunu anlamıştım; belki aynı yerde Osmanlı çadırları da olabilirdi. Ancak tüm bu araştırmalarımı cömertçe destekleyen Aygaz A.Ş.'ye verdiğim sözü tutmalı ve kitabı artık hemen teslim etmeliydim. Nurhan Atasoy

  TLSold
 • Islam: Art and Architecture, Markus Hattstein, Peter Delius (Ed.), 2015, 624 s., 32 cm. Şömiz haliyle. Tanıtım yazısından: Islam, the second largest and the youngest of the major world religions, has changed the world and left its mark on human history since the appearance of the prophet Mohammed in the seventh century. This book follows the historical development of the Islamic dynasties and regions, showing the variety of their forms of artistic expression from the beginning until today. From decorative elements of buildings to calligraphy and the embellishment of everyday objects, ornamentation, that most characteristic Islamic art form, is displayed in an extraordinary rich range of ways. The contributions of important scholars bring to life before our very eyes this culture, which belongs next to Greek and Roman antiquity as one of the pillars of our modern society.

  Lot No: 321

  Lot: 321

  Islam: Art and Architecture, Markus Hattstein, Peter Delius (Ed.), 2015, 624 s., 32 cm. Şömiz haliyle. Tanıtım yazısından: Islam, the second largest and the youngest of the major world religions, has changed the world and left its mark on human history since the appearance of the prophet Mohammed in the seventh century. This book follows the historical development of the Islamic dynasties and regions, showing the variety of their forms of artistic expression from the beginning until today. From decorative elements of buildings to calligraphy and the embellishment of everyday objects, ornamentation, that most characteristic Islamic art form, is displayed in an extraordinary rich range of ways. The contributions of important scholars bring to life before our very eyes this culture, which belongs next to Greek and Roman antiquity as one of the pillars of our modern society.

  TLSold
 • ARA GÜLER, Call of Aphrodisias, YKB yay., 2012, 212 sayfa, 30.5 x 42 cm, Tanıtım yazısından: The ancient city of Aphrodisias, which was the most renowned centre of sculpture for 600 years, had fallen into oblivion until being rediscovered and brought to public attention through photographs taken by the esteemed photographer Ara Güler. This event is without doubt foremost among Güler's countless contributions to awareness of Turkey throughout the world.

In 1958 Ara Güler travelled to the town of Karacasu in Aydın province to photograph the Kemer Dam, and stumbled across Aphrodisias by accident after losing his way on the return journey from the dam. Photographs that he took during that first and several subsequent visits to Aphrodisias were published in many Turkish and foreign newspapers, periodicals and books, but until now have never been gathered together in a single publication. Call of Aphrodisias presents a large selection of these photographs.

In publishing this collection of Ara Güler's photographs we wish to honour the memory of Prof. Kenan T. Erim, who from 1961 until his death in 1990 devoted himself to Aphrodisias to such a degree that his name came to be identified with the city; and Sevgi Gönül, who initiated the founding of the Geyre Foundation in 1987, but whose unexpected death in 2003 prevented her seeing the Sebasteion Sevgi Gönül Hall, one of the concrete results of her work on behalf of this spectacular ancient city.

  Lot No: 322

  Lot: 322

  ARA GÜLER, Call of Aphrodisias, YKB yay., 2012, 212 sayfa, 30.5 x 42 cm, Tanıtım yazısından: The ancient city of Aphrodisias, which was the most renowned centre of sculpture for 600 years, had fallen into oblivion until being rediscovered and brought to public attention through photographs taken by the esteemed photographer Ara Güler. This event is without doubt foremost among Güler's countless contributions to awareness of Turkey throughout the world. In 1958 Ara Güler travelled to the town of Karacasu in Aydın province to photograph the Kemer Dam, and stumbled across Aphrodisias by accident after losing his way on the return journey from the dam. Photographs that he took during that first and several subsequent visits to Aphrodisias were published in many Turkish and foreign newspapers, periodicals and books, but until now have never been gathered together in a single publication. Call of Aphrodisias presents a large selection of these photographs. In publishing this collection of Ara Güler's photographs we wish to honour the memory of Prof. Kenan T. Erim, who from 1961 until his death in 1990 devoted himself to Aphrodisias to such a degree that his name came to be identified with the city; and Sevgi Gönül, who initiated the founding of the Geyre Foundation in 1987, but whose unexpected death in 2003 prevented her seeing the Sebasteion Sevgi Gönül Hall, one of the concrete results of her work on behalf of this spectacular ancient city.

  TLSold
 • ARAGÜLER, Islak imzalı, soğuk damgalı, arkası kaşeli, 64x44,5

  Lot No: 323

  Lot: 323

  ARAGÜLER, Islak imzalı, soğuk damgalı, arkası kaşeli, 64x44,5

  TLSold
 • ARAGÜLER, Islak imzalı, soğuk damgalı, arkası kaşeli, 64x44,5

  Lot No: 324

  Lot: 324

  ARAGÜLER, Islak imzalı, soğuk damgalı, arkası kaşeli, 64x44,5

  TLSold
 • Lunar Atlas, Space Sciences Laboratory, North American Aviation, Inc., Los Angeles, 341 s., 1964. 1961de Ay'a olan ilginin artmasıyla hazırlanmaya başlanan eser Dinsmore Alter, Director Emeritus, Griffith Observatory kontrolünde tamamlanmıştır. 44x36 cm.

  Lot No: 325

  Lot: 325

  Lunar Atlas, Space Sciences Laboratory, North American Aviation, Inc., Los Angeles, 341 s., 1964. 1961de Ay'a olan ilginin artmasıyla hazırlanmaya başlanan eser Dinsmore Alter, Director Emeritus, Griffith Observatory kontrolünde tamamlanmıştır. 44x36 cm.

  TLSold
 • Art Nouveau, Gabriele Fahr Becker, H.F.Ullmann, 425 sayfa, 22x25.4 cm. ciltli, şömizli

  Lot No: 326

  Lot: 326

  Art Nouveau, Gabriele Fahr Becker, H.F.Ullmann, 425 sayfa, 22x25.4 cm. ciltli, şömizli

  TLSold
 • Roman ve Grek Vazoları, Freskler vb.-The Complete Collection of Antiquities from the Cabinet of Sir William Hamilton (TD), Sebastian Schutze; Madelaine Gisler-Huwiler, 2004, 550 s., 3 lisan İngilizce - Fransızca -Almanca, 45x30 cm. (Şömizde bir iki yıpranma mevcut)

  Lot No: 327

  Lot: 327

  Roman ve Grek Vazoları, Freskler vb.-The Complete Collection of Antiquities from the Cabinet of Sir William Hamilton (TD), Sebastian Schutze; Madelaine Gisler-Huwiler, 2004, 550 s., 3 lisan İngilizce - Fransızca -Almanca, 45x30 cm. (Şömizde bir iki yıpranma mevcut)

  TLSold